Akif Paşa Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

Akif Paşa, 1787 yılında Yozgat’ın Bozok yaylasında doğmuştur. Babası Ayıntabzade Mehmet Efendi’dir. Çocukluğunda babasıyla hacca giden Akif Paşa, ilk öğrenimini Yozgat’taki hocalarından görmüştür. Yozgat’ta divan katipliği görevinde bulunmuş daha sonra İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da amcası Reis’ül Küttap Mustafa Mahzar Efendi tarafından Divan-ı Hümayun Kalemine yerleştirilmiştir. Sultan II. Mahmut’un dikkatini çeken Akif Paşa, kısa zamanda Hariciye Nazırlığı’na kadar yükselmiştir. Ceride-i Havadis gazetesi sahibi Churchill’i, av esnasında bir Türk çocuğunu öldürdüğü için cezalandırmış, bu olay siyasi bir krize dönüşünce Hariciye Nazırlığı görevine son verilmiştir. Ancak siyasi rakibi Pertev Paşa’nın Edirne’ye sürülmesinden sonra paşa unvanı verilerek Mülkiye Nazırlığı’na getirilmiştir. Mülkiye Nazırlığı adının Dahiliye Nazırlığı olarak değiştirilmesi Akif Paşa döneminde gerçekleşmiştir. Daha sonra hastalığı nedeniyle bu görevden de azledilmiş, bir süre Kocaeli mutasarrıfı olarak görevlendirilmiştir. Kocaeli halkının kendisinden şikayetçi olması üzerine Edirne’ye sürülmüştür. 1845 yılında hac için gittiği Hicaz’dan dönüşte İskenderiye’de vefat etmiştir.

Edebi Kişiliği

  • 19. yüzyıl divan edebiyatı temsilcilerindendir.
  • Hem şiir hem nesir türlerinde eserler vermiştir.
  • Alimane diye adlandırılabilecek türde şiirler yazmıştır.
  • Divan şiirinin son güçlü temsilcilerindendir. Ancak Türk şiirine getirdiği yenilikler nedeniyle yeni Türk şiirinin öncüleri arasında gösterilir.
  • Şiirlerinde dönemine nazaran daha sade bir dil kullanmıştır.
  • Kimi şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır.
  • Anadolu’da büyüyüp yetişmiş olması nedeniyle halk şiiriyle benzerlik gösteren şiirler de kaleme almıştır.
  • “Adem Kasidesi” ile ünlenmiş bu şiir Türk şiiri için yeniliğin öncüsü sayılmıştır.

Eserleri

Divan: Kaside, gazel, müseddes, kıt’a vb. nazım biçimleri ile yazdığı şiirlerin yanı sıra iki tane de hece ölçüsü ile yazılmış türkü barındıran küçük bir divandır.

Tabsıra: Anı türünde yazılmış mensur bir risaledir. Dilinin sadeliği, cümlelerin kısalığı ile etkileyici bir eserdir.

Eser-i Akif Paşa: Akif Paşa’nın mektuplarını içeren bir eserdir.

Muharrerat-ı Hususiye-i Akif Paşa: Akif Paşa’nın mektuplarını içeren diğer bir eserdir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.