Ahmet Şuayip Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

Ahmet Şuayip, 1876 yılında İstanbul’da doğdu. Doğumundan birkaç ay sonra babasını kaybetti. İlk öğrenimini Fatih Rüştiyesi’nde gördü. Daha sonra Vefa İdadisi’ne ve Hukuk Mektebi’ne devam etti. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulundu. Meşrutiyetin ardından siyasete girmesi konusunda baskı görmesine rağmen öğretmenlik ve idarecilik yapmaya devam etti. 1910 yılında yakalandığı tifo nedeniyle hayatını kaybetti.

Edebi Kişiliği

  • Ahmet Şuayip, edebî yaşamına Servetifünun dergisinde yazdığı makalelerle başlayan sanatçı, edebî tenkit konusunda yoğunlaşmış, kültür hayatımızla ilgili incelemeler yayımlamıştır.
  • İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri vermiş, sosyolojiyi en önemli bilim dalı olarak görmüştür.
  • Servet-i Fünun dergisinde yazı dizisi olarak yayınlanan ve daha sonra kitaplaştırılan “Hayat ve Kitaplar” başlıklı yazılarında pozitivist felsefenin yakın tarihi üzerinde durmuştur.
  • Servetifünun’un edebî eleştiri alanındaki en önemli ismidir. Batılı ölçütlere uygun objektif ve orijinal bir eleştiri anlayışını benimsemiştir.
  • Sanatçı, yerli ve yabancı (Fransız) edebiyatlar üzerine yaptığı inceleme ve eleştirileri ile Servetifünun edebiyatının eleştiri alanında önemli tespitlerde bulunmuştur.
  • Ülkemizde sosyal bilimler alanındaki eleştirmenlerin başında gelen sanatçı; edebiyat, sosyoloji, iktisat, tarih, hukuk alanlarında
  • Batılı ölçütlerde yazılar kaleme almıştır.
  • Hippolyte Taine, Gustave Flaubert üzerine yaptığı araştırmalarını Servetifünun dergisinde yayımlamış, bunları “Hayat ve Kitaplar” adıyla bir araya getirmiştir.
  • Fransız eleştirmen, Hippolyte Taine ile ilgili yazısında Taine’nin “edebî eserin ırk, zaman, mekân ekseninde incelenmesi gerektiği” görüşünü destekleyerek onun metodunu takip etmiştir.
  • “Son Yazılar” adlı makalesinde Servetifünuncuları bireysel bir edebiyat oluşturdukları, roman ve hikâyeleri sosyal hayatımızı tasvir etmediği için kıyasıya eleştirmiştir.

Eserleri

Eleştiri
Hayat ve Kitaplar
Esrar-ı Matbuat

İnceleme
Hukuk-ı Umumiye-i Düvel
Hukuk-i İdare

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.