Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

3 Haziran 1870 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şair Yahya Sezai Efendi’nin oğludur. Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi’nde başladığı eğitimine Galatasaray Lisesi’nde devam etmiş, burada Tevfik Fikret ile arkadaşlık kurmuştur. Edebiyat zevkinin oluşmasında lise çağları büyük etki yapmıştır. 1888’de eğitimini tamamladıktan sonra Hariciye Nezaretinde çalışmaya başlayan Ahmet Hikmet bir yandan da Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra Konsolosluk memuru olarak Marsilya, Pire ve Kafkasya’da bulundu. İstanbul’da Hariciye Nezareti’nde çalıştı. Darülfünun’da Edebiyat Fakültesi Fransız ve Alman edebiyatları hocalığına başladı. Bu dönemde Türkçülük düşüncesine ilgi duymaya başladı. 1908 yılında Türk Derneği’nin 1911’de Türk Yurdu Derneği’nin kurucu üyesi olarak hizmet verdi.  Budapeşte Başkonsolosluğundaki görevinden sonra 1924 yılında son halife Abdülmecit’in başmabeyinciliğine atandı. Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığında bulundu. 19 Mayıs 1927’de İstanbul’da karaciğer kanserinden öldü.

Edebi Kişiliği

  • Önceleri Servet-i Fünun topluluğu içinde yer almış, daha sonra Türkçülük fikrine paralel olarak milli edebiyat anlayışı çizgisine kaymıştır.
  • Özellikle hikayeleriyle tanınmış, Türkçülük fikriyle ön plana çıkmış önemli bir sanatçıdır.
  • Milliyetçilik hareketinin sadece edebi yönüyle değil, sosyal siyasi yönüyle de ilgilenmiştir.
  • “Haristan ve Gülistan” adlı hikayesinde içinde kadın bulunmayan bir adayla, sadece kadınların bulunduğu bir adayı konu almış, saadeti bu iki adanın birleşmesinde görmüştür.
  • Yazarın tek romanı “Gönül Hanım”dır.

Eserleri

Hikaye
Haristan ve Gülistan
Çağlayanlar

Roman
Gönül Hanımİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.