Ahmet Haşim

(1887-1933)

(Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz.”)

Fecr-i Ati döneminin en önemli temsilcisidir. Topluluk dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa katılmamış, sanat yaşamını bağımsız sürdürmüştür.

 İlk şiiri “Hayal-i Aşkım”ı 1901’de yayımlar.

Sembolizmden etkilenir. Doğa manzaraları, akşam, şafak, gurup, gece, mehtap, güller, yıldızlar,… sembolistlerin tercih ettiği şekilde şiirlerinde kullanılır. Bunun yanında empresyonizmden de etkilenir. (özellikle Merdiven şiirinde).

 “Akşam şairi”dir.

 Şiiri bir yandan Verlaine müziğine yaklaşırken, bir yandan da Şeyh Galip’in parıltısını taşır.

 Sanat sanat içindir, anlayışındadır.

 Serbest müstezad nazım biçimiyle şiirler yazar.

 Aşk, tabiat ve çocukluk anıları şiirlerinin başlıca temalarıdır.

 Tüm şiirlerini aruzla yazmış; heceyi “köylü vezni” olarak nitelemiş, müzikal açıdan yetersiz bulmuştur.

 Şiirlerinde anlaşılmak gibi bir kaygısı yoktur. Dili ağırdır, imgelerle yüklüdür.

 Şiirde dış dünyaya ait gözlemlerinin kendi iç dünyasında bıraktığı izlenimleri yansıtır. Dış dünya, Haşim’in hayal dünyasının en güzel renklerine bürünerek şiire yansır.

 Düzyazıda da oldukça başarılıdır. Şiire göre daha sade yazdığı, fıkra, sohbet, gezi türündeki eserlerinde kendine bir üslûp, parlak bir zekâ görülür.

 Şiir ile ilgili görüşlerini “Piyale” adlı kitabının önsözünde, Türk edebiyatının ilk poetikası sayılan “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle belirtir. Buna göre;

– Şiirin asıl özelliği duyulmaktır.

– Şiir dili “musiki” ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakındır.

– Sözcükler şiire anlam değerinden çok, musiki değerlerine göre girer. Şiirde musiki anlamdan önce gelir.

– Şiirin anlam bakımından açık olması önemli değildir. Şiirin doğduğu yer “bilinçaltı”dır.

– Şiir düzyazıya çevrilemeyen bir nazımdır. Bir hikaye değil, sessiz bir şarkıdır.

– Şiirde anlam için şiiri deşmek, eti için bülbülü öldürmek gibidir. En güzel şiirler anlamlarını okuyucunun ruhundan alan şiirlerdir. Şiirde önemli olan anlam değil, söyleyiş özellikleridir.

Eserleri:

Şiir:
Göl Saatleri
Piyale

Fıkra:
Bize Göre
Gurabahane-i Laklakan

Gezi Yazısı:
Frankfurt Seyahatnamesiİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.