Ağıt nedir?

  • Genellikle ölen kişilerin ardından söylenen, bunun yanında temel sebebi ayrılık olan her olayın üstüne dile getirilen şiirlerin genel adıdır.
  • İnsanın ölüm karşısında duyduğu çaresizliği ve korkuyu dile getirir.
  • Ağıtlarda ölen kişinin iyiliklerinden, güzelliklerinden, geride bıraktığı iyi şeylerden bahsedilir.
  • Ağıtlar, İslamiyet öncesinde yuğ törenlerinde söylenen “sagu”larda, divan edebiyatında ise “mersiye”lerde karşılık bulmuştur.
  • Ağıtlar da aslında bir türkü türüdür.
  • Düzenli ya da düzensiz biçimde bir ezgi eşliğinde söylenir.
  • Genellikle 7, 8 veya 11’li hece ölçüsü kullanılır.
  • Ağıt söyleme işine “ağıt yakma” ağıt söyleyen kişiye de “ağıtçı” adı verilir.
  • Doğal afetler, yurdun işgali, asker uğurlama, dul kalma, gurbete gitme gibi konularda da ağıt söylenebilir.

⇒  Anonim halk edebiyatı konusuna gitmek için tıklayınız.

ARDA BOYLARI

Arda boylarında kırmızı erik
Halime’nin ardında on yedi belik

Ah anneciğim ah anneceğim yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni

Alıverin feracemi anneceğim diksin
O kıymatlı İsmail’e kendisi gitsin

Uyan uyan İreceb’im senin olayım
Ardalar aldı ya nerde bulayım

Arda boylarına ben kendim gittim
Dalgalar vurdukça can teslim ettim

Ah anneciğim ah anneceğim yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.