Açık Oturum Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Toplumun tümünü yakından ilgilendiren bir konunun, dinleyiciler huzurunda, bir başkanın yönetiminde, değişik düşüncelere sahip yetkin kişilerce çeşitli yönlerden tartışılmasına “açık oturum” denir. Açık oturum, eser ve çalışmalarıyla tanınmış uzman kişiler arasında yapılabileceği gibi, sınıfta öğrenciler arasında da yapılabilir.

Açık Oturumun Özellikleri Nelerdir?

  • Açık oturumda geniş halk kitlelerini ilgilendiren konuların/sorunların açıklığa kavuşturulması ve bu sorunlara çözüm yolları aranması, esastır.
  • Açık oturumda bir başkan ve en az üç konuşmacı bulunur. Katılımcı sayısı beşe kadar çıkabilir.
  • Açık oturum, başkanın konuyu ana hatlarıyla dinleyicilere açması ve konuşmacıları tanıtması ile başlar. Başkanın söz vermesiyle öteki konuşmacılar belli bir süreyle sınırlı olan konuşmalarını yaparlar. Başkan konuşmalar sırasında notlar alır, konuşmalar bittikten sonra konuşmaları özetler ve bunları birbirleriyle ilişkilendirir.
  • Açık oturumun sonunda forum düzenlenebilir. Forumda başkan ve dinleyicilerin ele alınan konuyu farklı yönlerden aydınlatacak temel düşünceler üzerinde yoğunlaşmaları gerekir.
  • Katılımcıların birbirlerine saygı duymaları esastır. Tartışmacılar, diğer katılımcıların sözlerini sonuna kadar dinlemeli itirazlarını daha sonra dile getirmelilerdir. Nezaket ve saygının yanı sıra, katılımcıların kendilerine ayrılan süreye uymaları da önemlidir.
  • Açık oturumlar televizyon, radyo, YouTube gibi kitle iletişim araçlarında canlı olarak yayımlanabilir.Panel ile açık oturum arasındaki farklar

Panel ile açık oturum birbirine benzeyen iki tartışma türüdür. Panel ile açık oturum arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz:

Panel, dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenen, bu nedenle de açık oturuma nazaran daha samimi bir ortamda gerçekleşen bir tartışma biçimidir.

Panelde amaç, ele alınan konuyla ilgili somut sonuçlara ulaşmaktan çok, bir konuyu değişik yönlerden aydınlatmaktır. Panel bu yönüyle açık oturumdan ayrılır.

Açık oturumda bir konunun farklı görüşlere sahip kişilerce tartışılması ve bundan somut bir sonuç elde edilmesi hedeflenirken panelde uzman kişilerce ele alınan bir konunun farklı yönleriyle aydınlatılması amaçlanır.

Panel, ele alınan konu ile ilgili az sayıda dinleyicinin bulunduğu bir tartışma biçimidir.

Panelde, konuşmacıların konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade etmeleri, böylece toplantıyla bütünleşmeleri gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.