Sabahattin Ali Değirmen
Ders Notları

Bir Cinayetin Sebebi – Özet, Olay Örgüsü, Kişiler

Bir Cinayetin Sebebi, Sabahattin Ali’nin 1929 yılında yayımladığı “Değirmen” isimli eserinde yer alan bir öyküdür. Toplumcu gerçekçi hikâye anlayışının öncülerinden olan sanatçı, bu hikâyesinde bireysel bir konuya temas etmiş. Bir olay hikayesi örneği olan Sabahattin […]

Ders Notları

Tekke Tasavvuf Edebiyatı Nazım Türleri

Tekke-tasavvuf edebiyatı, Orta Asya’da Ahmet Yesevi tarafından başlatıldığına inanılan ve ardından onun müridi Hâkim Süleyman Ata tarafından sürdürülen bir edebi gelenektir. Tasavvufla ilgili konuları işlediğinden “tasavvuf edebiyatı/şiiri”, tekkelerde geliştiği için de “tekke şiiri” adını almıştır. […]

İlahi Nedir
Ders Notları

İlahi Nedir? İlahi Örnekleri

Halk edebiyatının; anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve tekke-tasavvuf edebiyatı olmak üzere üç alt kolu vardır. Bunlardan tekke-tasavvuf edebiyatının kendine has nazım türleri bulunmaktadır. Bu yazımızda tekke tasavvuf şiiri nazım türlerinden biri olan […]