edebiyatta çatışma
Ders Notları

Edebiyatta Çatışma Nedir?

Çatışma, olay çevresinde gelişen metinlerde karşımıza sıkça çıkan bir kavramdır. Bu yazımızda “edebiyatta çatışma nedir” sorusunu örneklerle açıklayacağız. Çatışmanın temel anlamları zıtlık ya da karşıtlıktır. Edebiyatta çatışma ise bir edebi eserde birbirine karşıt unsurların bir […]

tehzil
Ders Notları

Tehzil Nedir? Tehzil Örnekleri

Meşhur bir şiire aynı ölçü ve kafiyeyi kullanarak şaka ve alay yoluyla yazılan nazirelere “tehzil” adı verilir. Şair, tehzil yoluyla ya bir konuya mizahi bir nitelik kazandırır ya da ciddi şiirleri mizahi duruma sokar. Tabi […]

hicviye
Ders Notları

Hicviye Nedir? Hicviye Örnekleri

Bir kişiyi ya da toplumdaki bir aksaklığı yermek (eleştirmek) için yazılan şiirlere hicviye denir. Hicviye, bir divan edebiyatı nazım türüdür. Hiciv ile uğraşan şairlere “heccav” adı verilir. Hicviyenin halk şiirindeki karşılığı taşlama, modern şiirdeki karşılığı […]