muamma
Ders Notları

Muamma Nedir? Muamma Örnekleri

Cevabı bir isim yani insan adı olacak şekilde kurulan manzum bilmecelere muamma adı verilir. Bir divan şiiri geleneği olan muamma, şairler arasında büyük bir meziyet sayılmıştır. Türk şiirinin en büyük isimlerinden Fuzuli; biri Türkçe, diğeri […]

lebdeğmez
Ders Notları

Lebdeğmez Nedir? Lebdeğmez Örnekleri

Lebdeğmez, “b,m,p,v,f” ünsüzlerini barındırmayan kelimelerle yazılan şiirlere verilen isimdir. Dudakdeğmez adıyla da bilinen bu kavram, şairin maharetini göstermesi bakımından önemlidir ve Türk halk şairleri arasında önemli bir gelenektir. Lebdeğmezde dudak ünsüzleri kullanılmaz. Ancak “v,f” sesleri […]

folklor
Ders Notları

Folklor (Halkbilimi) Nedir?

Folklor, bir ülkede yaşayan halkın âdet, gelenek ve inanışlarını, müziğini, oyun ve danslarını, el sanatlarını, anonimleşmiş türkü, hikâye, efsane, masal, mâni, bilmece vb. gibi edebi ürünlerini belli bir disiplin altında inceleyen bilim dalıdır. İngilizce folk […]

tyt 2
Döküman

TYT Son 10 Senenin Soru Dağılımı

Uzun bir zamandır üniversite giriş sınavları iki aşamada yapılmaktadır. Önceleri YGS, son üç senedir de TYT adını alan bu sınavın ismi değişmiş olsa da sınav konularının aşağı yukarı aynı olduğunu görmekteyiz. Sınavlara hazırlık sürecinde çıkmış […]