Cönk
Ders Notları

Cönk Nedir?

İçinde halk şairlerinin şiirlerinin ve türkü, mâni, destan, fıkra, hikâye, dua, hutbe gibi yazarı belli olmayan anonim manzum ve mensur ürünlerin yer aldığı el yazması deftere “cönk” adı verilir. Cönk, Malezya dilinde yelkenli gemi anlamına […]

ara nesil
Ders Notları

Ara Nesil Nedir?

Tanzimat edebiyatının ikinci dönemi ile Servetifünun arasında kalan yirmi yıllık dönemde eser veren sanatçılara (1876 – 1896) “ara nesil” adı verilir. Ara nesilden özgün, birinci sınıf bir sanatçı çıkmamıştır. Ancak, Fransızca bildiklerinden ve Fransız edebiyatından […]

tyt 2
Blog

TYT Türkçe

Üniversitelere giriş için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan ilk Temel Yeterlilik Testi (TYT) ikincisi ise Alan Yeterlilik Testi (AYT)’dir. TYT’de en fazla soru gelen iki ders ise (40 soru) Türkçe […]

9. sınıf edebiyat
Blog

9. Sınıf Edebiyat Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyım?

Sevgili öğrenciler, hepinizin bildiği tüm dünyayı etkisi altında alan Covid – 19 salgını nedeniyle, yaklaşık bir yıldır uzaktan eğitim sürecini yaşıyoruz. Sene başında okulların açılması ile ilgili birtakım adımlar atılmıştı. Ancak bu girişim kısa sürede […]

Kurtuluş Savaşı'na Din Adamlarının Katkıları
Blog

Kurtuluş Savaşı’na Din Adamlarının Katkıları

Türk Millî Mücadelesi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde vatanını düşman işgalinden kurtarışının dünya tarihindeki en güzel ve en şanlı örneklerinden biridir. Bu mücadelede milletin her sosyal tabakasından fertler el ele vermiştir. Kuşkusuz ki din […]

cinas
Ders Notları

Cinas Nedir? Cinas Örnekleri

Yazılışları ve söylenişleri aynı veya birbirine çok benzeyen, ancak anlamları farklı olan kelime ve kelime gruplarının bir arada kullanılmasına dayanan edebi sanata cinas adı verilir. Cinasın diğer adı “tecnis”dir. Aynı zamanda bir kafiye çeşidi olan […]

bibliyografya
Ders Notları

Bibliyografya Nedir?

Her çeşit yayını (kitap, dergi, makale vb.) kısımlara ayırarak yıl, ay, tür belirterek liste halinde gösteren yazılara bibliyografya adı verilir. Bibliyografyalara bibliyografi de denir. Genellikle inceleme kitaplarının, araştırma yazılarının sonunda yer alır. Bibliyografyalar bazen de […]

aliterasyon
Ders Notları

Aliterasyon Nedir? Aliterasyon Örnekleri

Bir şiirin herhangi bir dizesinde veya düzyazının bir cümlesinde aynı ünsüz harfin ya da benzer hecelerin bir ahenk oluşturacak şekilde yinelenmesi sanatına aliterasyon denir. Aliterasyonlar ahengi sağlamada en çok başvurulan unsurlardandır. Bu nedenle hem eski […]

akrostiş
Ders Notları

Akrostiş Nedir? Akrostiş Örnekleri

Bir şiirin, mısralarının ilk harflerinin yukarıdan aşağıya okunması sonucu ortaya anlamlı bir kelime ya da özel isim çıkacak şekilde oluşturulmasına akrostiş denir. Fransızca kökenli bir sözcük olan akrostişin yerine “muvaşşah” ya da “tevşih” sözcükleri de […]

fatih harbiye
Ders Notları

Fatih Harbiye Özet, Olay Örgüsü, Kişiler

Fatih Harbiye, Peyami Safa’nın 1931 yılında yayımladığı bir romandır. Romanda Neriman isimli genç bir kızın etrafında gelişen olaylar aracılığıyla, Türk toplumunun yaşadığı Doğu-Batı çatışması ve kimlik karmaşası ele alınmıştır. Fatih Harbiye Kısa Özet Romanın başkahramanlarından […]