tariz
Ders Notları

Tariz (Dokundurma) Nedir? Tariz Örnekleri

Bir sözün, tam tersini düşündürecek biçimde kullanılması sanatına tariz (dokundurma) adı verilir. Tariz sanatında mecazlı söyleyiş vardır. Alay, sitem, yergi söz konusudur. Özellikle taşlama ve hicviye türlerinde bu sanata sıkça başvurulur. Örneğin; “Odası çok derli […]