Memurun Ölümü
Ders Notları

Memurun Ölümü | Özet, Olay Örgüsü, Kişiler

Memurun Ölümü, Rus yazar Anton Çehov tarafından kaleme alınmış bir öyküdür. Bu yazımızda Memurun Ölümü isimli öykünün özetini, olay örgüsünü, kişilerini, öyküdeki zaman ve mekân unsurlarını inceledik. A) Memurun Ölümü Özet Bürokrasinin alt kademelerinden birinde […]

nedim
Ders Notları

Nedim’in “Geldi” Redifli Şarkısının İncelemesi

Yine bezm-i çemene lâle fürûzan geldi Müjdeler gülşene kim vakt-i çirâğan geldi Bülbül âşüftelenip bezme gazel-hân geldi Müjdeler gülşene kim vakt-i çirâğan geldi Çıkıp ikbâl ile gülzâra şehenşâh-ı cihan İltıfâtıyle eder gülleri şad u handân […]

reşat nuri güntekin
Ders Notları

Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyeciliği

Reşat Nuri Güntekin’in ilkin oyun yazan olarak tanındığı, sonra da romancı olarak ün aldığı söylenegelmiş, Reşat Nuri Güntekin’in hikâyeciliği geri plana atılmıştır. Oysa, ilk oyunu olan Hançer’in oynandığı sıralarda Reşat Nuri bir yandan da o […]

Doküman

SUNUM | 1960 Sonrası Türk Hikayeciliği

12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ikinci ünitesi olan “hikaye” hakkında hazırladığımız bu sunumu indirerek uzaktan eğitimlerinizde kullanabilirsiniz. 12 Edebiyat uzaktan eğitim slaytında şu konular bulunmaktadır. 1960 Sonrası Türk Hikayeciliğinin Genel Özellikleri 1960 Sonrası […]

1960 sonrası türk hikayeciliği
Ders Notları

1960 Sonrası Türk Hikayeciliği

Cumhuriyet Dönemi’nde hızlanan hikayecilik faaliyetleri 1960 sonrasında da devam etmiş, bu dönemden itibaren sadece hikâye alanında eserler yazan sanatçılar da ortaya çıkmıştır. 1960 Sonrası Türk hikayeciliği için şunları söyleyebiliriz: 1960 Sonrası Türk Hikayeciliği Özellikleri Modern […]

1923-1940 arası türk hikayeciliği
Ders Notları

1923-1940 Arası Türk Hikayeciliği

Cumhuriyet Dönemi hikayeciliği üç dönemde incelenir: 1923-1940 arası, 1940-1960 arası, 1960 sonrası… Bu yazımızda Cumhuriyet Dönemi’nde hikâyenin 1923-1940 arasındaki seyrini anlatmaya çalışacağız. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, Misakımilli içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilk döneminde, Atatürk önderliğinde, çağdaş […]

sabahattin ali
Ders Notları

Sabahattin Ali’nin Hikayeciliği

Sabahattin Ali, edebiyatın şiir, roman, oyun, makale türlerinde yazmakla birlikte, daha çok, hikayeci olarak tanınır. 64 hikayesini, 5 hikâye kitabında yayımlamıştır. Bu yazımızda Sabahattin Ali’nin hikayeciliği konusuna açıklık getirmeye çalıştık. Sabahattin Ali’nin Hikayelerinin Özellikleri Sabahattin […]

Doküman

SUNUM | 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hikaye Ünitesi

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ikinci ünitesi olan “hikaye” hakkında hazırladığımız bu sunumu indirerek uzaktan eğitimlerinizde kullanabilirsiniz. 9 Edebiyat uzaktan eğitim slaytında şu konular bulunmaktadır. Hikayenin Tanımı ve Unsurları Türk Edebiyatında Hikaye Türünün […]