1923 - 1950 Yıllarında Tiyatro
Ders Notları

Dünya Edebiyatında Tiyatro

Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına gelen “theatron”dan türetilmiş olan tiyatro, bir öyküyü sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatıdır. Tiyatronun kökleri ilkel toplulukların dinî törenlerine kadar uzanır. Bu yazımızda dünya edebiyatında tiyatro […]

yer yön zarfı
Ders Notları

Yer Yön Zarfı Nedir

Eylemlerin yerini ve yönünü belirten zarflara “yer yön zarfı” denir: aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı, öte, beri… Yer-yön zarfları, eyleme yöneltilecek “nere” sorusunun yanıtıdır. Yer-yön sözcüklerinin zarf olabilmesi için ad çekim eklerini almamaları gerekir. […]

Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim | Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu

“Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu” konusu hakkında hazırladığımız uzaktan eğitim dersine hemen başlayabilirsiniz.. Dersin sonunda on sorudan oluşan bir sınav bulunmaktadır. Bu sayede ders süresince öğrendiklerinizi test etme imkanı bulabileceksiniz. Türk Dili ve Edebiyatı uzaktan eğitim […]

zarf tümleci
Ders Notları

Zarf Tümleci Nedir? Nasıl Bulunur?

Zarf tümleci, cümlenin ögelerinden biridir. Bu yazımızda “zarf tümleci nedir“, “zarf tümleci nasıl bulunur” sorularının yanıtlarını vereceğiz. Zarf tümleci yüklemi durum, zaman, ölçü, yön, koşul, neden ilgileri ile tamamlayan ögedir. Zarf tümlecini bulmak için yükleme […]

Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim | Ses Olayları (5. Sınıf)

5. Sınıf Türkçe dersi “Ses Olayları” konusu hakkında hazırladığımız uzaktan eğitim dersini izlemeye hemen başlayabilirsiniz. Ders içinde sizler için hazırladığımız interaktif etkinlikler bulunmaktadır. Bu sayede ders süresince öğrendiklerinizi test etme imkanı bulabileceksiniz. Türkçe dersi uzaktan […]

yüklem
Ders Notları

Yüklem Nedir? Yüklemin Özellikleri Nelerdir?

Cümlede yargıyı üzerinde taşıyan ögeye “yüklem“denir. Kılış, oluş ve durum yüklem tarafından karşılanır. Yüklem, cümlenin ana ögesidir. Diğer ögeler, yüklemin anlamını çeşitli bakımlardan tamamlamak üzere cümlede yer alır. Çekimli bir eylem ya da ek eylem […]

Doküman

Sunum | Servetifünun Edebiyatında Tiyatro

“Servetifünun Dönemi’nde Tiyatro” konusu hakkında hazırladığımız sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız. “Servetifünun Döneminde Tiyatro Slaytı”mızda bulunan konular şunlardır: Servetifünun Tiyatrosunun Genel Özellikleri Servetifünun Döenminde Yazılan Önemli Tiyatro Eserleri

dolaylı tümleç
Ders Notları

Dolaylı Tümleç Nedir, Nasıl Bulunur?

İsim soylu sözcüklerin “-e, -de, -den” ad durum eklerini alarak yüklemi, yönelme, kalma ve çıkma anlamıyla tümleme görevini yükleyen ögeye dolaylı tümleç denir. Bkz: Cümlenin Ögeleri Dolaylı Tümleç Nasıl Bulunur? Yüklemi yönelme anlamıyla tümleyen dolaylı […]

sone
Ders Notları

Sone Nedir? Sonenin Özellikleri Nelerdir?

Edebiyatımızda yaşanan yenileşme hareketlerinin neticesinde şiirimizde de değişimler yaşanmış, yeni nazım biçimleri edebiyatımıza dahil olmuştur. Bunlardan biri de sonedir. Peki “sone nedir? Sonenin özellikleri nelerdir?” İşte tüm bu soruların yanıtları… Sone, iki dörtlük ve iki […]