nesnel gözlemci bakış açısı
Ders Notları

Nesnel Tutumlu Gözlemci Anlatıcı Nedir?

Destanlar devrinden bu yana kullanılan ve romanlarda en fazla tercih edilen anlatıcı bakış açısı gözlemci anlatıcıdır. Bu anlatıcı, görgü tanığı konumundadır ve âdeta bir haber sunucusu gibi gözlemlediği olayları belirli bir mesafeden aktarır. Gözlemci anlatıcı […]

psikolojik roman
Ders Notları

Psikolojik Roman Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Psikolojik roman (ruhbilimsel roman), kişilerin ruhsal durumlarına fazlaca önem veren, olaya pek önem vermeyerek daha çok kişilerin iç dünyalarına, ruhsal durumlarına ön planda yer veren roman türüdür. Bu tür romanlarda ruh tahlillerinin ağırlıkta olduğu, olayların […]

iç konuşma tekniği
Ders Notları

İç Konuşma Tekniği Nedir? Özellikleri, Örnekleri

İç konuşma tekniği, romanı anlatıcı-yazarın işlevinin neredeyse yok olduğu sahneleme/gösterme yöntemiyle aktarmayı kolaylaştıran tekniklerden biridir. Özellikle yirminci yüzyılda ortaya konan romanlarda roman kişilerinin bolca kendi kendileriyle konuştuklarını, iç konuşmalar sergilediklerini görüyoruz.  Bu, biraz da çağın […]

iç çözümleme tekniği
Ders Notları

İç Çözümleme Tekniği Nedir? Özellikleri, Örnekleri

İç çözümleme tekniği, roman kişisinin iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini yazar-anlatıcının açıklamasıdır. Romanı anlatıcı-yazarın işlevsel olduğu anlatma yöntemiyle aktarmayı sağlayan tekniklerden biridir. Bu, modern romanlarda da kullanılmakla birlikte en çok klasik dönem romanlarında, 19. yüzyıl […]

Servetifünun edebiyatında tiyatro
Ders Notları

Servetifünun Edebiyatında Tiyatro

Modern tiyatro edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. Bu dönemde sanatçılar tiyatroya büyük önem vermişler, halkı eğitmede bir araç olarak gördükleri tiyatroyu geliştirmeye çalışmışlardır. Servetifünun dönemine geldiğimizde ise bu gelişme yavaşlamıştır. Servetifünun edebiyatında tiyatro türü önemsenmemiştir. Servetifünun […]

tahmis nedir
Ders Notları

Tahmis Sanatı Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Tahmis, divan şiirinde kullanılan edebi sanatlar arasındadır. Kelime manası “beşleme” demektir. Genellikle “gazel” türüne uygulanır. Şair, herhangi bir şairin beğendiği bir gazelinin beyitleri üzerine üçer mısra daha ekleyerek onları beşer mısralık bentler haline getirir. Eklenen […]

antoloji nedir
Ders Notları

Antoloji Nedir? Özelllikleri, Antoloji Örnekleri

Antoloji nedir? Seçilmiş nesir ve nazım parçalarının bir araya getirildiği kitaplara antoloji adı verilir. “Seçki” ve “güldeste” kavramları da antoloji yerine kullanılmaktadır. Antoloji kelimesi Yunancadaki “anthos” (çiçek) ile “legein” (toplamak) kelimelerinden türemiştir. Dünya edebiyatının ilk […]

sessiz ev
Kitap

Sessiz Ev Özet

Sessiz Ev, Orhan Pamuk’un ikinci romanıdır. Roman, üç kardeşin babaannelerini ziyaret etmek üzere gittikleri İstanbul yakınlarındaki Cennethisar kasabasında geçirdikleri bir haftayı anlatır. Yazar: Orhan Pamuk Ait Olduğu Gelenek: Modernizmi Esas Alan Romanlar Yayımlanma Tarihi: 1983 […]