Ders Notları

Divan Şiiri Hakkında Bilgi

Divan şiiri, kendine özgü bir zevk ve anlayış ortamında oluşmuştur. Bu ortam, İslami ögelerle saltanat anlayışının bir arada düşünüldüğü Osmanlı Devleti’ndeki saray çevresidir. Divan şiiri, estetik zevki gelişmiş, kültürlü, yüce, yüksek ve ideal olana yönelik […]

Tanzimat Döneminde Eleştiri
Ders Notları

Tanzimat Dönemi’nde Eleştiri

Eleştiri, Türk edebiyatında bağımsız bir tür olarak Tanzimat Dönemi’nde başlamıştır. Yenileşme döneminin ilk eleştirel görüşleri dil ve basın hayatı etrafında belirir. Tanzimat Dönemi’nde eleştiri türü, edebi meselelerin tartışılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Eleştiriler, özellikle kafiye […]

Tanzimat Dönemi'nde Makale
Ders Notları

Tanzimat Dönemi’nde Makale

Tanzimat’la birlikte başlayan gazetecilik, yazarlara fikirlerini halkla paylaşma imkânı yaratmıştır. Bu durum makale türünün Türk edebiyatında ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Ali Suavi ve Muallim Naci Tanzimat Dönemi’nde makale […]

Arif Damar
Yazar

Arif Damar Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Arif Damar, 23 Temmuz 1925 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Çanakkale’de bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek Yenikapı Ortaokulu’nu bitirdi. İstanbul Erkek Lisesi’ndeki öğrenimini iki yıl sonra bıraktı. 1944-1950 yılları arasında Ankara’da yaşadı. Atatürk […]

paragrafta ana düşünce
Ders Notları

Paragrafta Ana Düşünce Nasıl Bulunur?

Türkçe testlerinde karşımıza çıkan soruların büyük bölümünü paragraf konusu oluşturmaktadır. Bu yazımızda “paragrafta ana düşünce nedir”, “paragrafta ana düşünce nasıl bulunur” sorularının yanıtlarını vereceğiz. Bir paragrafta yazarın asıl anlatmak istediği, okuyucuya verdiği mesajdır. Ana düşünce, […]

paragrafta konu
Ders Notları

Paragrafta Konu Anlatımı

Türkçe testlerinde karşımıza çıkan soruların büyük bölümünü paragraf konusu oluşturmaktadır. Bu yazımızda “paragrafta konu nedir”, “paragrafta konu nasıl bulunur” sorularının yanıtlarını vereceğiz. Parçada üzerinde durulan olay, durum ya da görüşe konu denir. Bir paragrafın konusu […]

ön yargı cümleleri
Ders Notları

Ön Yargı Cümleleri

Paragraf sorularında “ön yargı cümleleri” kavramı sık sık karşımıza çıkmaktadır. Olasılığın söz konusu olabileceği bir durumda yargının kesinlik taşımasına ön yargı (peşin hüküm) adı verilir. İçinde bu tarz ifadeler bulunan cümlelere ise “ön yargı cümlesi” […]

Üslup cümlesi
Ders Notları

Üslup Cümlesi, İçerik Cümlesi

Paragraf sorularında karşımıza en çok çıkan kavramlardan bazıları üslup cümlesi ve içerik cümlesidir. Bu yazımızda “üslup cümlesi ne demek”, “içerik cümlesi ne demek” sorularına yanıt vereceğiz. Bir yazıdaki dil ve anlatım özelliklerinin bütününe üslup (biçem) […]