Rahmet Yolları Kesti
Kitap

Rahmet Yolları Kesti | Özet

Rahmet Yolları Kesti, 1957 yılında Kemal Tahir tarafından yazılmış bir romandır. Yazar bu romanda, Yaşar Kemal’in İnce Memed isimli eseriyle oluşan eşkıyalığa övgü olgusunu eleştirmiştir. Bu yazımızda Rahmet Yolları Kesti romanının kısa özetini sizler için […]

haber metni
Ders Notları

Haber Metni Nedir? Haber Metninin Özellikleri Nelerdir?

Radyo, televizyon, günlük gazete, süreli yayın, bülten gibi görsel iletişim araçlarıyla yazılı ya da sözlü olarak halka duyurulmak üzere hazırlanan metinlere “haber metni” denir. Her haber metninde bulunması gereken belli başlı özellikler şunlardır: Bkz: Haber […]

Milli Edebiyat Dönemi'nde Roman Test
Tarama Testleri

Milli Edebiyat Döneminde Roman | Online Test – 3

Sevgili öğrenciler, sizler için hazırladığımız Milli Edebiyat Dönemi’nde roman test soruları ile bilgilerinizi güncel tutabilirsiniz. Testin sonunda puanınızı ve başarı durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla online test çözmek için tıklayınız.

Romantik Roman
Ders Notları

Romantik Roman Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Avrupa’da aşağı yukarı 1800-1850 yılları arasında klasisizm akımına bir tepki olarak Orta Çağ’a, tarihî, dinî ve millî değer ve duygulara, tabiata yönelişin, kişisel yorumların, abartılı duyguların, ideallerin hâkim olduğu bir roman akımı görülür. Bu akıma […]

realist roman
Ders Notları

Realist Roman Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Realizm akımın ilkelerini bünyesinde barındıran romanlara “realist roman” adı verilir. Romantizme tepki olarak ortaya çıkan realist roman (gerçekçi roman) anlayışının tarihî ve felsefi arka planında aydınlanma felsefesinin “aklın temel belirleyici güç olduğu, olan biten her […]

Ders Notları

Divan Şiiri Hakkında Bilgi

Divan şiiri, kendine özgü bir zevk ve anlayış ortamında oluşmuştur. Bu ortam, İslami ögelerle saltanat anlayışının bir arada düşünüldüğü Osmanlı Devleti’ndeki saray çevresidir. Divan şiiri, estetik zevki gelişmiş, kültürlü, yüce, yüksek ve ideal olana yönelik […]

Tanzimat Döneminde Eleştiri
Ders Notları

Tanzimat Dönemi’nde Eleştiri

Eleştiri, Türk edebiyatında bağımsız bir tür olarak Tanzimat Dönemi’nde başlamıştır. Yenileşme döneminin ilk eleştirel görüşleri dil ve basın hayatı etrafında belirir. Tanzimat Dönemi’nde eleştiri türü, edebi meselelerin tartışılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Eleştiriler, özellikle kafiye […]

Tanzimat Dönemi'nde Makale
Ders Notları

Tanzimat Dönemi’nde Makale

Tanzimat’la birlikte başlayan gazetecilik, yazarlara fikirlerini halkla paylaşma imkânı yaratmıştır. Bu durum makale türünün Türk edebiyatında ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Ali Suavi ve Muallim Naci Tanzimat Dönemi’nde makale […]

Arif Damar
Yazar

Arif Damar Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Arif Damar, 23 Temmuz 1925 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Çanakkale’de bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek Yenikapı Ortaokulu’nu bitirdi. İstanbul Erkek Lisesi’ndeki öğrenimini iki yıl sonra bıraktı. 1944-1950 yılları arasında Ankara’da yaşadı. Atatürk […]