Döküman

Sunum | Servetifünun Edebiyatında Tiyatro

“Servetifünun Dönemi’nde Tiyatro” konusu hakkında hazırladığımız sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız. “Servetifünun Döneminde Tiyatro Slaytı”mızda bulunan konular şunlardır: Servetifünun Tiyatrosunun Genel Özellikleri Servetifünun Döenminde Yazılan Önemli Tiyatro Eserleri

dolaylı tümleç
Ders Notları

Dolaylı Tümleç Nedir, Nasıl Bulunur?

İsim soylu sözcüklerin “-e, -de, -den” ad durum eklerini alarak yüklemi, yönelme, kalma ve çıkma anlamıyla tümleme görevini yükleyen ögeye dolaylı tümleç denir. Bkz: Cümlenin Ögeleri Dolaylı Tümleç Nasıl Bulunur? Yüklemi yönelme anlamıyla tümleyen dolaylı […]

sone
Ders Notları

Sone Nedir? Sonenin Özellikleri Nelerdir?

Sone, iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik nazım şeklidir. Sone, İtalyan edebiyatında ortaya çıkmış, önce Fransız edebiyatına ardından da edebiyatımıza girmiştir. Sone nazım biçimi, Türk edebiyatına ilk kez Servetifünun döneminde girmiştir. Servetifünun ve […]

bağlaçlar
Ders Notları

Bağlaçların Cümleye Kattığı Anlamlar Nelerdir?

Tek başına anlamı olmayan, sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcük türüne bağlaç adı verilir. Bağlaçlar, cümle içinde çeşitli anlam ilgileri kurar. Bu yazımızda “bağlaçların cümleye kattığı anlamlar nelerdir?” sorusuna yanıt verdik. Cümleye sıralama anlamı […]

milli edebiyat dönemi
Döküman

Sunum | Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro

“Milli Edebiyat Dönemi’nde Tiyatro” konusu hakkında hazırladığımız sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız. “Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro Slaytı”mızda bulunan konular şunlardır: Milli Edebiyat Tiyatrosunun Genel Özellikleri Musahipzade Celal’in Tiyatroculuğu İbnurefik Ahmet Nuri Sekizinci’nin Tiyatroculuğu Reşat Nuri Güntekin’in […]

Döküman

Sunum | Tanzimat Döneminde Tiyatro

“Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro” konusu hakkında hazırladığımız sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız. “Tanzimat Döneminde Tiyatro Slaytı”mızda bulunan konular şunlardır: Tanzimat Tiyatrosunun Genel Özellikleri Şinasi’nin Tiyatroculuğu Namık Kemal’in Tiyatroculuğu Ahmet Vefik Paşa’nın Tiyatroculuğu Abdülhak Hamit Tarhan’ın Tiyatroculuğu […]

Döküman

Sunum | Geleneksel Türk Tiyatrosu

“Geleneksel Türk Tiyatrosu” konusu hakkında hazırladığımız bu slaytı indirmek için tıklayınız. Sunumun içinde yer alan konular şunlardır: Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Özellikleri Geleneksel Türk Tiyatrosunun Türleri Karagöz Orta Oyunu Meddah Köy Seyirlik Oyunları