örtülü özne
Ders Notları

Örtülü Özne Nedir? Örtülü Özne Örnekleri

Edilgen çatılı cümlelerde, gerçek öznenin “tarafından”, “yüzünden”, “nedeniyle”, “etkisiyle” sözcükleri ve “-ca, -ce” gibi ifadelerle belirtildiği bölüme “örtülü özne” denir. Örtülü özne, gerçek öznenin çeşitli ek ve sözcüklerle gizlenmesidir aslında. Örtülü öznenin olduğu cümlelerde “sözde […]

Ders Notları

Kesme İşaretinin Kullanılmadığı Yerler

Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ancak belli durumlarda kesme işareti kullanılmaz. Kesme işaretinin kullanılmadığı yerler şunlardır: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka […]

öznel yargı nesnel yargı
Ders Notları

Öznel Yargı ve Nesnel Yargı Nedir?

Öznel yargı ve nesnel yargı kavramları, cümlede anlam sorularında karşımıza sık sık çıkmaktadır. Bu makalemizde bu kavramları örneklerle beraber inceleyeceğiz. Öznel Yargılar Bireyin duygu ve düşüncelerine dayanan, kişiden kişiye değişen, kanıtlanamayan, yorumlanabilir yargılardır. Kişisel, subjektif, […]

deyim atasözü farkları
Ders Notları

Deyim ve Atasözü Arasındaki Farklar

Deyim ve atasözü kavramları zaman zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Deyimler asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış sözlerdir. En az iki sözcükten kurulan deyimler, anlam aktarımı yoluyla oluşmuş söz öbekleridir. Deyimlerde benzetmeler, deyim aktarması, ad […]

Ders Notları

Dil Teorileri

Dillerin ortaya çıkışıyla ilgili birçok farklı görüş vardır. Bu konuda farklı dil teorileri ortaya atılmıştır. Bugün dillerin doğuş ile ilgili görüşler iki merkezde toplanmıştır. Birincisi; dilin tek bir kaynakta yani tek bir dilden ortaya çıktığı […]