Ders Notları

Manzume ve Şiir

Manzume ve şiir kavramları sık sık karıştırılmaktadır. Duygu ve düşüncelerin, yazın dünyasında iki türlü ifade biçimi vardır: Nesir ve nazım. Bu iki tür, üslup ve şekil özellikleri bakımından birbirinden ayrılır. Nesirde cümleler art arda sıralanırken […]

Gamsız'ın Ölümü
Ders Notları

Hikâye İncelemesi | Gamsız’ın Ölümü

Olay hikayesi özelliklerini taşıyan “Gamsız’ın Ölümü”, Reşat Nuri Güntekin’in Leyla ile Mecnun isimli eserinde yer alan bir hikayedir. Bu makalede “Gamsız’ın Ölümü” hikayesini birlikte inceleyeceğiz. A. Özet Talebe Bayramı nedeniyle öğrenciler ile öğretmenler hep birlikte […]

isim tamlaması örnekleri
Ders Notları

İsim Tamlaması Örnekleri

Bir adın başka bir adın anlamını belirginleştirmesi ve çeşitli anlam ilişkileri kurması için oluşturulan söz öbeklerine “isim tamlamaları” denir. Bu yazıda sizlerle “isim tamlaması örnekleri”ne göz atacağız. Dört tür isim tamlaması vardır: Belirtili isim tamlaması […]

elli kuruş
Ders Notları

Hikâye İncelemesi | Elli Kuruş

Yazar: “Elli Kuruş” isimli eser Orhan Kemal tarafından yazılmıştır. Bu hikaye yazarın “Önce Ekmek” isimli eserinde yer almaktadır. Türü: Hikâye Kişiler – Zaman – Mekan Kişiler Yazar: Olayları ağzından dinlediğimiz kurmaca bir kişidir. Yazı ile […]