Soru Bankası

Fecr-i Ati Edebiyatı Test

Bu testi word dosyası olarak indirmek için tıklayınız. (I) Fecr-i Âti hareketi, Türk edebiyatında ilk kez bir bildiri ile başlar. (II) Topluluk sanatçıları, yayımladıkları bildiride Edebiyat-ı Cedîdeciler gibi sanata ve esteti e bağlı kalacaklarını, yeniliğe […]

Ders Notları

Asafname Nedir? Asafname’nin Özellikleri

16. yüzyılda Lütfi Paşa tarafından kaleme alınan Asafname, tam olarak bir tarih olmamakla beraber, tarihe ışık tutan bir önemli bir telif eserdir. Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın teveccühünü kazanarak sadrazamlığa getirilmiş bir devlet adamı, bir […]

Ders Notları

Divan Edebiyatında Nesir (Düzyazı)

Yaymak, saçmak, dağıtmak” anlamlarına gelen “nesir”, günümüzde “düzyazı” terimiyle karşılanmaktadır. Nesir yazarlarına eskiden “nasir” denirdi. Şiir ağırlıklı bir edebiyat geleneği olan Divan edebiyatında nesir geri planda kalsa da bu alanda da önemli eserler verilmiştir. Divan […]