Ders Notları

Edebiyat – Bilim ve Teknik İlişkisi

Bir edebiyat eseri, içinden çıktığı toplumun özelliklerini yansıtır. Edebiyat birçok bilim dalı ile ilişkilendirilebilir. Nasıl ki bir edebi eser tarih, coğrafya, sosyoloji gibi bilim dalları ile ilişki içindeyse bilim teknikle de o şekilde bir ilişkisi […]

Ders Notları

Hikâyede Tema, Konu, Çatışma

Her edebi metin gibi hikâye de yazıldığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarından, toplumsal yapıdan, o dönem insanlarının duygu ve düşünce dünyasından, yaşama bakış açısından; kısaca dönemin zihniyetinden çeşitli izler taşır. Her metin bir tema çevresinde […]

Şiir

Hikâye Örneği | İki Buçuk

İşte gene hiç sevmediği bir duruma düşmüştü! Bin kez söylemişti kendi kendine ki “Dolmuşa bindiğim zaman değil, inerken parayı vereceğim bundan sonra!” Olmuyordu, olmuyordu Allah belasını versin. Bundan önce bir değil, beş değil, belki de […]

Ders Notları

Tevfik Fikret Ali Ekrem Bolayır Tartışması

Servet-i Fünun edebiyatı 1896 yılında doğmuş ve Türk edebiyatının yenileşmesinde büyük katkı sağlamıştır. İlk yıllarında birbirlerine sıkı biçimde bağlı olan Servet-i Fünuncular arasında birkaç yıl sonra geçimsizlikler baş göstermeye başlamış, topluluğa ilk yarayı Tevfik Fikret […]

Bulmaca

Bulmaca | Milli Edebiyat Döneminde Roman

Sağdan Sola 2. Milli Edebiyat romanlarında etkili olan akım 3. Ana karakteri Şahin Bey olan Reşat Nuri romanı 5. Yakup Kadri’nin bir romanı 8. Sürgün isimli romanın yazarı 10. Yakup Kadri’nin İttihat ve Terakki teşkilatını […]

Ders Notları

Sergüzeşt | Konu, Olay Örgüsü, Kişiler

Farsça bir kelime olan “sergüzeşt”, “başa gelen olaylar, yaşananlar” anlamındadır. Roman ilk kez 1889’da yayımlanmış ancak “esaret” konusunu işlemesi ve “özgürlük”ün önemini vurgulaması nedeniyle yazarın bir süre göz hapsinde tutulmasına neden olmuştur. Samipaşazade Sezai‘nin yazdığı […]

Ders Notları

Sinekli Bakkal Özet, Kişiler, Çatışma

Sinekli Bakkal isimli romanda genel olarak II. Abdülhamit Dönemi anlatılmaktadır. Romanın yazarı Halide Edip Adıvar, o dönemi realist bir anlayışla vermektedir. Özelde ise Rabia’nın hayat hikâyesi ön plana çıkmıştır. Romanda hem siyasal – toplumsal hem […]

Bulmaca

Edebiyat Bulmaca | İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Sağdan Sola 5- Göktürk Yazıtlarından biri 7- Bugünkü atasözlerinin temelini oluşturan özlü sözler 8- İran ulusal destanı 9- Uygur dönemi metinlerinden biri Yukarıdan Aşağıya 1- Bir Uygur destanı 2- Türk destanlarında görülen motiflerden biri 3- […]

Bulmaca

Edebiyat Bulmaca | Sözlü Edebiyat

Sağdan Sola 3- Göktürk Yazıtlarından biri 5- Göktürk destanlarından biri 7- Hint destanlarından biri 9- Eski Türklerde şairlere verilen isimlerden biri 10- Rusların doğal destanı Yukarıdan Aşağıya 1- Sözlü edebiyatta ölen kişilerin ardından söylenen şiirler […]

Ders Notları

Hikaye İncelemesi | Sicim

“Sicim” isimli hikaye, Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından yazılmıştır. Sizler  için “Sicim” hikayesinin incelemesini yaptık. A. “Sicim” Olay Örgüsü Hikâye, köylü Berauteli Hauchecorne Baba’nın pazarın kurulduğu Gadarville kasabasına gelmesiyle başlar. Yaşlı Hauchecorne yerde bir […]