Yazar

Muzaffer İzgü Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Muzaffer İzgü, 29 Ekim 1933 tarihinde Adana’da, yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Adana’nın gecekondu mahallelerinde geçti. Öğrencilik yıllarında bulaşıkçılık, garsonluk, sinemalarda gazoz satıcılığı gibi işlerde çalışmak zorunda kaldı. Diyarbakır İlköğretmen Okulu’nu […]

Tanzimat Dönemi Şiiri
Tarama Testleri

Tanzimat Dönemi Şiiri Test – 2

Sevgili öğrenciler, sizler için hazırladığımız Tanzimat Dönemi şiiri test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz. Testin sonunda puanınızı ve başarı durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla edebiyat testine ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

Ders Notları

Tanzimat Dönemi’nde Anı (Hatıra)

Bir yazarın kendi başından geçmiş veya kendisinin de karıştığı birtakım önemli olayları sanat değeri taşıyan bir dille anlattığı yazı türüdür. Hatıra, Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımızda görülmeye başlayan bir yazı türü değildir. Babür Şah’ın yazdığı Babürnâme adlı […]

asik_edebiyati
Ders Notları

Aşık Tarzı Halk Edebiyatı Şairleri

Âşık Tarzı Halk Edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk şiiri geleneğinin davamı niteliğindedir. Sözlü dönem edebiyatında görülen şaman, baskı, ozan vs. adı verilen kişilerinin yerini Aşık Tarzı Halk Edebiyatı şairleri almıştır. Aşık tarzı halk şiirinin başlıca şairleri […]

karagöz
Ders Notları

Karagöz Oyununun Kişileri

Esas itibarıyla bir gölge oyunu olan Karagöz, Osmanlı toplumunun sosyolojik yapısını aktarması açısından da önemlidir. Karagöz oyununun kişileri, imparatorluk dahilinde yer alan çeşitli etnik ve sosyolojik kişileri temsil eder. Karagöz oyunun belli başlı kişileri ve […]

tekke_edebiyati
Ders Notları

Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı Sanatçıları

Tasavvuf; bir arınma disiplinidir. Allahʼtan uzaklaştıran her şeyden sakınıp nefsin ihtiraslarını dizginleyip insanı manevi açıdan terbiye eden bir düşünce sistemidir. Tekke edebiyatı sanatçıları, tekkelerde yetişmiş şeyhler veya dervişlerdir. Ahmet Yesevi’nin hikmet adını verdiği şiirler, bu […]

nahit sırrı örik
Yazar

Nahit Sırrı Örik Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Nahit Sırrı Örik, 22 Mayıs 1885 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Hukuk Mektebi hocası, Hasan Sırrı Bey’in oğludur. Beşiktaş’taki Âfitab-ı Maarif Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra önce Galatasaray Lisesi’ne devam etmiş ardından Hukuk Mektebi’nde dersler görmüştür ancak bu […]

milli edebiyat dönemi
Ders Notları

Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları

Milli Edebiyat dönemi sanatçıları,  Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin tarafından kaleme alınan Yeni Lisan adlı makale doğrultusunda eserler yazmışlardır. Milli Edebiyat anlayışının genel özelliklerini kısaca şu şekilde sıralayabiliriz: Şiirde; Hece ölçüsü kullanılmıştır Kafiyeler Halk edebiyatındaki […]

Fecriâti
Ders Notları

Fecr-i Ati Sanatçıları

Fecr-i Ati, edebiyatımızda beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluk olma özelliği taşır. “Fecr-i Ati Sanatçıları”nın genel özellikleri şunlardır: Sanat, şahsi ve muhteremdir (sanat, kişisel ve saygıdeğerdir.) anlayışındadırlar. Ülkenin sanata ve bilime ihtiyacının olduğunu söyleyerek edebiyatın […]

Ders Notları

Serveti Fünun Sanatçıları

Serveti Fünun sanatçıları, ruhen birbirlerine yakın, içe kapanık, gelecek konusunda karamsar, ağırlaşan siyasi şartlar karşısında bıkkın, doğrudan bir mücadeleyi göze alamayacak kadar çekingen insanlardır. Bu dönemde her türlü yayın büyük bir kontrol, basın sıkı bir […]