Dilbilgisi

İsim Çekim Ekleri Konu Anlatımı

İsim çekim ekleri, isimlerin ve isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları diğer isimlere, edatlara, eylemlere bağlayan; cümle içindeki görevlerini belirleyen, ait oldukları kişileri belirten ve isimlerin çeşitli durumlarını bildiren eklerdir. isim çekim ekleri, her zaman isim […]

iletişimin ögeleri
Ders Notları

İletişimin Ögeleri Nelerdir?

İletişimin gerçekleşebilmesi için bazı temel ögelere ihtiyacı vardır. İletişimin ögeleri şunlardır: Bkz: İletişim Nedir? İletişimin Özellikleri Nelerdir? 1.İleti Gönderilmek istenilen bilgi, düşünce, duygu ve isteğe “ileti” denir. Yani ileti konuşan insanın karşısındakine iletmek istediği mesajdır. […]

iletişim
Ders Notları

İletişim Nedir? İletişimin Özellikleri Nelerdir?

İletişim Nedir? İnsanın duygu, düşünce ve isteklerinin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişim, ilk çağlardan günümüze gelinceye kadar pek çok aşamalardan geçmiştir. İlkel insanlar birtakım sesler çıkararak, işaretleşerek […]

20. yüzyıl dünya romanı
Ders Notları

20. Yüzyıl Dünya Romanı

20. yüzyıl dünya romanı, özellikle bilimsel ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı ilerlemeler ile toplumsal yaşamın değişiminden, doğrudan etkilenmiştir. İnsanlar, yeni oluşan farklı dünya düzenine ayak uydurmakta zorlanmışlardır. Yaşamında kullanmakta olduğu mekanik araçların yerini nasıl çalıştığını […]

edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi
Ders Notları

Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi

Sanat, güzeli anlatma ve güzel şeyler oluşturma çabasıdır. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi oldukça kuvvetlidir. İnsanın güzellik arayışı neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Eski uygarlıklardan günümüze kadar ulaşan kalıntılarda sanatsal izler bulunması bunu destekler niteliktedir. […]