Edebiyat ile felsefe
Ders Notları

Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki

Felsefe varlık ve bilgi konularında sorular sorup çıkarımların yapıldığı bir bilim dalıdır. Edebiyat ile felsefe sürekli etkileşim halindedir. Edebiyat, felsefe biliminden hem öğretici metin türlerinin hem de edebi metin türlerinin oluşturulmasında yararlanır. Edebî eserler felsefeden yararlandığı gibi […]

Dilbilgisi

Zarf Nedir? Zarf Çeşitleri, Zarf Örnekleri

Fiil, fiilimsi, sıfat ve görevce kendisine benzeyen sözcükleri durum, zaman, yer-yön, azlık-çokluk, soru gibi yönlerden etkileyen sözcüklere zarf (belirteç) adı verilir. DİKKAT! Sıfatla zarf arasındaki temel fark, etkiledikleri sözcüklerin türlerinin farklı olmasıdır. Zarflar, çoğunlukla eylemi […]

edat
Dilbilgisi

Edat (İlgeç) Konu Anlatımı

Sözcükler arasında anlam ilgisi kuran ve genellikle tek başına anlam taşımayan sözcüklere edat (ilgeç) adı verilir. Türkçemizde kullanılan belli başlı ilgeçler şunlardır: gibi, için, ile, göre, kadar, dek, sadece, değin, denli, beri, karşın (rağmen), karşı, […]

Sözcük türleri
Dilbilgisi

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

Sözcük, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, dilin en küçük parçasıdır. Farklı sözcük türleri mevcuttur. Sözcükler cümle içinde değişik anlam ve görevler kazanır. Toplum hayatını şöyle bir düşündüğümüzde herkesin bir görevinin olduğunu görürüz. Herkesin bir değil birden […]