cumhuriyet dönemi türk tiyatrosu
Ders Notları

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu

Cumhuriyet döneminde siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda köklü değişimler meydana gelmiştir. Bu değişim ve yenileşme çalışmaları, ülkemizin sanat anlayışında da kendini göstermiş, Türk edebiyatında da bir dönüm noktası oluşturmuştur. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın […]

Ders Notları

Edebiyat Psikoloji İlişkisi

Her edebi metin, kurgulanmış da olsa hayattan önemli oranda sahneler yansıtır. Bu durumda edebiyat psikoloji ilişkisi kaçınılmazdır. Edebi metin kahramanları; üzüntü, sevinç, intikam, hırs, vefa vs. duyguları taşır, yansıtırlar ki bütün bunlar doğrudan psikolojiyi ilgilendiren […]

1950 - 1980 Yılları Arası Türk Tiyatrosu
Ders Notları

1950 – 1980 Yılları Arası Türk Tiyatrosu

1950 – 1980 Yılları Arası Türk Tiyatrosu önemli gelişme kaydetmiştir. 1950’li yıllardan başlayarak Türk tiyatrosu büyük bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Bu yıllarda İstanbul Şehir Tiyatroları toparlanmaya başlamış, Devlet Tiyatroları kurulmuş, özel tiyatrolar İstanbul […]