kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Aruz Ölçüsüyle Yazılan Halk Şiirleri

Halk şiiri anlayışında çok büyük oranda hece ölçüsü kullanılmasına rağmen aruz ölçüsüyle yazılan halk şiirleri de mevcuttur. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının daha ilk asırlarından itibaren aruz ölçüsü edebiyatımıza girmiştir. Her ne kadar halk şiirinde […]

Ders Notları

Dede Korkut Hikâyeleri

“Dede Korkut Hikâyeleri” asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut Alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan”dır. Bugünkü söylenişle “Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı”dır. Dede Korkut Hikâyeleri, bir mukaddime (ön söz) ve on iki hikâyeden oluşur. Eser 15. yüzyılda derlenerek […]

Ders Notları

17. Yüzyıl Halk Şairleri

16. yüzyılda yaşamış halk şairlerinden günümüze çok fazla metin kalmamasına karşılık, 17. yüzyıl halk şairleri, büyük oranda günümüze ulaşmışlardır. Bu dönemde yaşayan saz şairlerinin hayatları hakkında çok detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Aşık Tarzı Halk Şiirinin Genel […]