Dilbilgisi

Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı

Cümle Çeşitleri A. Yükleminin Türüne Göre Cümle Çeşitleri Cümleler, yüklemin türüne göre “isim cümlesi” ve “fiil cümlesi” olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Fiil (Eylem) Cümlesi Yüklemi çekimli bir fiilden oluşan cümlelerdir. ⇒ “Sabahları çok erken […]

Ders Notları

Anlamlarına Göre Cümleler | Konu Anlatımı

Anlamlarına göre cümleler, sözcüklerin cümle içindeki kullanımına göre şekillenir. Anlamlarına göre cümleler çok fazla alt başlık halinde incelenebilir. Biz, sizler için bazı alt başlıkları derledik. 1.Tahmin Cümleleri 2.Olasılık (İhtimal) Cümleleri 3.Öneri (Teklif) Cümleleri 4.Varsayım Cümleleri […]

Ders Notları

Anlatımına Göre Cümleler

Yazarın metinin anlatımındaki tavrının sonucunda anlatımına göre cümleler oluşur. Anlatımına göre cümleler şu alt başlıklara ayrılır: 1.Nesnel Anlatımlı Cümleler 2.Öznel Anlatımlı Cümleler 3.Tanımlama Cümleleri 4.İçerik (Konu) Cümleleri 5.Üslup (Biçem) Cümleleri 6.Doğrudan (Dolaysız) Anlatımlı Cümleler 7.Dolaylı […]

Ders Notları

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede anlam ilişkileri metne göre şekillenir. Cümlede anlam ilişkileri şu şekilde alt başlıklara ayrılabilir: 1. Yakın Anlamlı Cümleler 2. Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler 3. Sebep – Sonuç İlişkisi Bildiren Cümleler 4. Amaç Bildiren Cümleler 5. […]

Tarama Testleri

Servetifünun Şiiri | Online Test

Servetifünun Şiiri Online Test Servet-i Fünun Edebiyatı şiiri hakkındaki bilgilerinizi ölçmek için hemen teste başlayınız. Yeni müfredata uygun online tarama testlerine ulaşmak için tıklayınız. Görüşleriniz bizim için önemlidir. Aşağıda yer alan ikonlara tıklayarak “Servetifünun Şiiri […]

Yazar

Naili Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Naili, 17. yüzyılda yaşamış divan şairlerindendir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa Çelebi olan şair, kimi tezkirelerde Piri-zade olarak tanıtılır. Bunun nedeni, babasının maden katiplerinden Piri Halife olmasıdır. Hayatı ve yaşamı hakkında […]