kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanının Genel Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla başlamış, toplumsal yaşam ve yönetim biçimindeki değişimler edebiyata doğrudan yansımıştır. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında roman yazarlarının önemli bir kısmı Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele ile ilgili olayları […]

Yazar

Bâkî Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı 16. yüzyıl divan edebiyatının en büyük şairlerinden olan Bâkî, 1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mahmud Abdülbâkî’dir. Fatih Camii müezzinlerinden Mehmet Efendi’nin oğludur. Fakir bir aileye mensup olan Bâkî, küçük yaştan itibaren babasının yanında […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Milli Edebiyat Dönemi Romanı

Milli Edebiyat Dönemi romanı, Servet-i Fünun romanlarının başarı düzeyini düşürmemiştir. Bu dönemde Türk romancılığı gelişimini sürdürmüştür. Bireysel yaşamdan sosyal yaşama doğru geniş bir açılım söz konusudur. Halkın anlayabileceği bir dille yazılan bu romanlar sayesinde roman […]

Ders Notları

Servet-i Fünun Romanı

Servet-i Fünun romanı, son derece yetkin, başarılı, Batı romanlarıyla boy ölçüşebilecek niteliktedir. Benzetmeyle anlatacak olursak, romanımız, Tanzimat edebiyatının birinci dönemindeki ilk örneklerde bir bebek gibi doğmuş, Tanzimat Edebiyatı’nın ikinci döneminde emeklemeye başlamıştır. Servet-i Fünun’da ise […]