Ders Notları

Cumhuriyet Dönemi Şiiri ve Genel Özellikleri

Türk edebiyatı İslamiyet öncesi, İslamî dönem ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı olmak üzere üç dönemde incelenir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının 1923’ten itibaren başlayan dönemidir. Milli edebiyatçıların başlattığı dilde sadeleşme […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Bilimsel Metin Nasıl Yazılır?

Bilimsel metin yazmak, belirli aşamalar gerektirir. Bu makalede “bilimsel metin nasıl yazılır?” sorusunun cevabını bulacaksınız. Bilimsel metin hazırlamanın aşamaları şunlardır: Hazırlık Planlama Taslak metin hazırlama Metni düzeltme ve geliştirme Metni paylaşma Metin nedir? 1. Hazırlık […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Türk Edebiyatında Makale

Türk edebiyatında makale türünün ilk örneklerine Tanzimat döneminde rastlıyoruz. Makale türünün ortaya çıkmasında ve gelişmesinde gazetecilik önemli bir rol oynamıştır. Türk tarihinin ilk gazetesi 1831’de yayımlanan “Takvim-i Vakayi”dir. Devletin resmi bir yayın organı olan bu […]

Ders Notları

Tanzimat Edebiyatında Öğretici Metinler

Tanzimat Edebiyatında öğretici metinler büyük gelişme kaydetmiştir. Gazete aracılığıyla makale, fıkra, eleştiri gibi türler ilk defa Türk edebiyatına girmiş; anı, gezi yazısı, mektup gibi daha önceden kullanılan türler ise batılı nitelik kazanmıştır. Tanzimat döneminde Şinasi, […]

Ders Notları

Servetifünun Edebiyatı’nın Oluşumu ve Dağılması

Türk Edebiyatı’nın 1896-1901 yılları arasını kapsayan dönemine Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatıcedide) adını veriyoruz. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının ikinci evresini oluşturan bu dönemde, Türk edebiyatının tam anlamıyla Avrupai bir kimliğe büründüğünü görüyoruz. Bu makalemizde Servetifünun Edebiyatı’nın […]

Ders Notları

Servetifünun Sanatçılarının Özellikleri

Türk edebiyatının 1896-1901 yılları arasını kapsayan dönemine Servetifünun ya da Edebiyatıcedide adını veriyoruz. Bu dönemde edebiyatımızdaki Batı etkisi iyice artmış, roman ve şiir başta olmak üzere birçok edebi türde Batı standartları yakalanmıştır. Bu durumu oluşmasında […]

Ders Notları

Servetifünun Edebiyatı ve Genel Özellikleri

Servetifünun Edebiyatı, Türk edebiyatının 19. yüzyıl sonlarında (1896-1901) kısa fakat yoğun bir Batılılaşma hamlesi yaptığı dönemdir. Türk Edebiyatı’nın bu devrine “Servet-i Fünûn Devri” denmesi, bu edebî hareketin Servet-i Fünûn dergisi etrafında gerçekleşmesi ile ilgilidir. Divan […]