Ders Notları

Cumhuriyet Dönemi Şiiri ve Genel Özellikleri

Türk edebiyatı İslamiyet öncesi, İslamî dönem ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı olmak üzere üç dönemde incelenir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının 1923’ten itibaren başlayan dönemidir. Milli edebiyatçıların başlattığı dilde sadeleşme […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Bilimsel Metin Nasıl Yazılır?

Bilimsel metin yazmak, belirli aşamalar gerektirir. Bu makalede “bilimsel metin nasıl yazılır?” sorusunun cevabını bulacaksınız. Bilimsel metin hazırlamanın aşamaları şunlardır: Hazırlık Planlama Taslak metin hazırlama Metni düzeltme ve geliştirme Metni paylaşma Metin nedir? 1. Hazırlık […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Türk Edebiyatında Makale

Türk edebiyatında makale türünün ilk örneklerine Tanzimat döneminde rastlıyoruz. Makale türünün ortaya çıkmasında ve gelişmesinde gazetecilik önemli bir rol oynamıştır. Türk tarihinin ilk gazetesi 1831’de yayımlanan “Takvim-i Vakayi”dir. Devletin resmi bir yayın organı olan bu […]

Ders Notları

Tanzimat Edebiyatında Öğretici Metinler

Tanzimat Edebiyatında öğretici metinler büyük gelişme kaydetmiştir. Gazete aracılığıyla makale, fıkra, eleştiri gibi türler ilk defa Türk edebiyatına girmiş; anı, gezi yazısı, mektup gibi daha önceden kullanılan türler ise batılı nitelik kazanmıştır. Tanzimat döneminde Şinasi, […]

Ders Notları

Servet-i Fünun Sanatçılarının Özellikleri

Servet-i Fünun sanatçılarının özellikleri şunlardır: Servet-i Fünun Edebiyatı, yaş ortalaması 25 civarında olan genç sanatçılardan oluşuyordu. Servet-i Fünûn dergisinde yazan bu genç sanatçılar, Fransızca biliyor, Fransızca eserleri asıl nüshalarından okuyorlardı. Servet-i Fünûncular, Fransız edebiyatının anlatım […]

Ders Notları

Servetifünun Edebiyatı ve Genel Özellikleri

Servetifünun Edebiyatı, Türk edebiyatının 19. yüzyıl sonlarında (1896-1901) kısa fakat yoğun bir Batılılaşma hamlesi yaptığı dönemdir. Türk Edebiyatı’nın bu devrine “Servet-i Fünûn Devri” denmesi, bu edebî hareketin Servet-i Fünûn dergisi etrafında gerçekleşmesi ile ilgilidir. Divan […]