2019 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Soru Dağılımı

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapıldı. 16 Haziran 2019 tarihinde yapılan AYT Türk Dili ve Edebiyatı sınavı geçtiğimiz yıllara nazaran daha kolaydı. Bu sene yapılan AYT Türk Dili ve Edebiyatı sınavında dikkat çeken nokta, yeni müfredatta üstünde durulan “noktalama işaretlerinin kullanım alanları” ve “romanlarda kullanılan anlatım teknikleri” konularından çıkan sorulardı. 2019 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Soru Dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Noktalama İşaretleri – 1
Cümlede Anlam – 1
Paragrafta Anlam – 1
Şiir Bilgisi – 3
Söz Sanatları – 1
Metin Türleri – 4
Romanlarda Anlatım Teknikleri – 1
Divan Edebiyatı – 3
Tanzimat Edebiyatı – 2
Servet-i Fünun / Fecr-i Ati – 1
Milli Edebiyat – 1
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 4
Batı Edebiyat Akımları – 1

Bkz: YKS Türk Dili ve Edebiyatı Online Testler