Ders Notları

Silindir Şapka Giyen Köylü | Hikâye İnceleme

Silindir Şapka Giyen Köylü, Sadri Ertem’in ikinci hikâye kitabında yer alan ilk hikayedir. Kitaba adını veren hikâye de budur. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın ilk toplumcu gerçekçi hikâye yazarlarından olan Sadri Ertem, bu hikayesinde yanlış batılılaşmanın […]

Etkili Dinleme Nedir
Ders Notları

Etkili Dinleme Nedir? Etkili Dinleme Nasıl Yapılır?

Dinleme, basit gibi görülse de farklı şekillerde yapılan, incelikleri olan bir eylemdir. Dinleme çeşitleri içinde en faydalı olanlardan biri ise etkili dinlemedir. Bu yazımızda etkili dinleme nedir? Etkili dinlemenin özellikleri nelerdir? sorularına yanıt verdik. Etkili […]

Yazar

Sadri Ertem Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Sadri Ertem, 1898 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Sadrettin olan sanatçının büyükbabası, Mevlevi şairlerden Hasbi Dede; babası, Binbaşı İbrahim Efendi’dir. Çocukluğu babasının vazifesi nedeniyle Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli yerlerini dolaşarak geçti. II. Meşrutiyet’in ilanından […]

Ders Notları

Türk Masalları

İlk Dönem Türk Masalları En eski Türk masalları Uygur dönemine aittir. İslamiyet’ten sonraki yıllarda 13. Asırdan itibaren Anadolu coğrafyasında, sözlü kaynaklarda yaşama şansı bulan Arap ve Fars edebiyatından çevirilerle bize geçen ve bize özgü masallar […]

Ders Notları

Masal Nedir? Masal Türünün Özellikleri

Masal, halkın ortak yaratışı olarak ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan, cin, peri, dev gibi olağanüstü kişileri de olan, olağanüstü olaylara yer veren anonim halk anlatılarıdır. Masallar, çocukların hayal dünyasını geliştirmesi bakımından önemlidir. Doğal olarak yüzyıllardır […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Nâyîler Kimdir? Genel Özellikleri, Temsilcileri

Nâyîler, 1914 yılında ortaya çıkmış, yeni bir şiir akımı başlatmayı amaçlayan şairlerden oluşan bir edebi topluluktur. Nâyîler’in Genel Özellikleri 1914 senesinde “Rübab” dergisinde toplanan genç şairlerden oluşur. Önceleri kendilerini “nesl-i ati”” olarak adlandıran şairler, daha […]

Yazar

küçük İskender Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı küçük İskender, 28 Mayıs 1964 tarihinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı Derman İskender Över’dir. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi. […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

1980 Sonrası Şiir, Özellikleri, Temsilcileri

Edebiyatımızda 1980 sonrası şiir, 12 Eylül 1980 darbesinin gölgesinde gelişmiştir. Darbenin ardında daha apolitik bir toplum meydana gelmiş, özellikle genç kuşaklar siyasetten uzaklaşmıştır. 1980 sonrası şiir anlayışlarında farklılık gözlemlenmektedir. Bu dönemde herhangi bir edebi anlayışın […]

Yazar

Sâmiha Ayverdi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Sâmiha Ayverdi, 25 Kasım 1905 tarihinde İstanbul’da doğdu. Piyade Kaymakamı Yarbay İsmail Hakkı Bey ile Fatma Meliha Hanım’ın kızıdır. Mimar ve tarihçi yazar Ekrem Hakkı Ayverdi’nin kız kardeşidir. Sâmiha Ayverdi, Süleymaniye Kız Numune Mektebi’nde […]