Ders Notları

Türk Masalları

İlk Dönem Türk Masalları En eski Türk masalları Uygur dönemine aittir. İslamiyet’ten sonraki yıllarda 13. Asırdan itibaren Anadolu coğrafyasında, sözlü kaynaklarda yaşama şansı bulan Arap ve Fars edebiyatından çevirilerle bize geçen ve bize özgü masallar […]

Ders Notları

Masal Nedir? Masal Türünün Özellikleri

Masal, halkın ortak yaratışı olarak ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan, cin, peri, dev gibi olağanüstü kişileri de olan, olağanüstü olaylara yer veren anonim halk anlatılarıdır. Masallar, çocukların hayal dünyasını geliştirmesi bakımından önemlidir. Doğal olarak yüzyıllardır […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Nâyîler Kimdir? Genel Özellikleri, Temsilcileri

Nâyîler, 1914 yılında ortaya çıkmış, yeni bir şiir akımı başlatmayı amaçlayan şairlerden oluşan bir edebi topluluktur. Nâyîler’in Genel Özellikleri 1914 senesinde “Rübab” dergisinde toplanan genç şairlerden oluşur. Önceleri kendilerini “nesl-i ati”” olarak adlandıran şairler, daha […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

1980 Sonrası Şiir, Özellikleri, Temsilcileri

Edebiyatımızda 1980 sonrası şiir, 12 Eylül 1980 darbesinin gölgesinde gelişmiştir. Darbenin ardında daha apolitik bir toplum meydana gelmiş, özellikle genç kuşaklar siyasetten uzaklaşmıştır. 1980 sonrası şiir anlayışlarında farklılık gözlemlenmektedir. Bu dönemde herhangi bir edebi anlayışın […]