Ders Notları

Açık Deniz | Şiir İnceleme

AÇIK DENİZ Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum; Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı “Byron”u bedbaht eden melâl Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl… Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını, Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını, […]

Ders Notları

Şiirde Tema ve Konu

Şiirde Tema Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. Şiirde daha çok duygu ve hayaller işlenir, bir şiirde yoğun olarak işlenen duygular ve hayaller şiirin temasını […]

Ders Notları

Kübizm Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Kübizm 1910’lu yıllarda, ekspresyonizme tepki olarak daha çok resim ve şiirde ortaya çıkan bir akımdır. İspanyol ressam Picasso tarafından resimde başlatılan akım, öteki sanat dallarıyla edebiyata da yansımıştır. Kübizmi benimseyen sanatçılar, o güne dek benimsenen […]