kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Dinî – Tasavvufi Halk Şiiri Genel Özellikleri

İslamiyet’in temel ilkelerine dayanarak nefsi arıtıp ahlâkı güzelleştirerek dinî yaşama ve bu yolla Allah’a ulaşma düşüncesine tasavvuf adı verilir. 10. yüzyıldan sonra tekkelerin çevresinde gelişen tasavvuf düşüncesi dinî – tasavvufi bir halk edebiyatının doğmasına yol […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Aşık Tarzı Halk Şiiri Genel Özellikleri, Temsilcileri

Aşık tarzı halk şiiri, halk arasında yetişen saz şairlerinin oluşturduğu bir edebiyattır. Bu edebiyatın geçmişi Orta Asya’daki destan geleneğine kadar dayanır. Saz şairlerine âşık ya da ozan adları da verilir. Manzum niteliği önde olan âşık […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Anonim Halk Şiiri Genel Özellikleri, Türleri

Halkın ortak malı olan edebiyatın genel ismidir. Bu edebiyata ait eserlerin kime ait olduğu bilinmemektedir. Her eseri bir sanatkâr, şair vb. ortaya koyduğu gibi anonim edebiyata ait olan nazım biçimlerini de bir ilk söyleyen vardır, […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Halk Şiiri ve Genel Özellikleri

Halk Şiiri Geleneği Sözlü edebiyat geleneği, Türklerin İslamiyet’i kabulüyle başlayan kültürel değişikliklere uyum sağlamış, özünü kaybetmeden biçim ve içerik bakımından bazı değişikliklerle varlığını sürdürmüştür. Çoğunlukla halkın ortak yaşayışını, beğeni ve değerlerini yansıtan bu geleneğe “halk […]

Geçiş Dönemi Test
Tarama Testleri

İlk İslami Eserler | Online Test – 4

Sevgili öğrenciler, sizler için hazırladığımız “Geçiş Dönemi online test” sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz. Testin sonunda puanınızı ve başarı durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla edebiyat online testi için bağlantıya tıklayınız.

Şiirde Tema Test
TYT Test

Şiirde Tema Test – 1

Sevgili öğrenciler, sizler için hazırladığımız “şiirde tema test soruları” sayesinde bilgilerinizi güncel tutabilirsiniz. Testin sonunda puanınızı ve başarı durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla online edebiyat testi için bağlantıya tıklayınız.

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Açık Deniz | Şiir İnceleme

Açık Deniz Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum; Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı “Byron”u bedbaht eden melâl Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl… Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını, Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını, […]