kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Dinî – Tasavvufi Halk Şiiri Genel Özellikleri

İslamiyet’in temel ilkelerine dayanarak nefsi arıtıp ahlâkı güzelleştirerek dinî yaşama ve bu yolla Allah’a ulaşma düşüncesine tasavvuf adı verilir. 10. yüzyıldan sonra tekkelerin çevresinde gelişen tasavvuf düşüncesi dinî – tasavvufi bir halk edebiyatının doğmasına yol […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Halk Şiiri ve Genel Özellikleri

Halk Şiiri Geleneği Sözlü edebiyat geleneği, Türklerin İslamiyet’i kabulüyle başlayan kültürel değişikliklere uyum sağlamış, özünü kaybetmeden biçim ve içerik bakımından bazı değişikliklerle varlığını sürdürmüştür. Çoğunlukla halkın ortak yaşayışını, beğeni ve değerlerini yansıtan bu geleneğe “halk […]

kahraman bakış açısı örnek metin
Ders Notları

Açık Deniz | Şiir İnceleme

Açık Deniz Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum; Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı “Byron”u bedbaht eden melâl Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl… Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını, Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını, […]