Ders Notları

Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikayenin Özellikleri

Nazım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâyenin öyküden tek farkı, kafiyeli ve redifli olarak şiir biçiminde yazılmasıdır. Hikâyede bulunan bütün özellikler (olay, yer, zaman, kişiler) manzum hikâyede de bulunur. Manzum Hikayenin Özellikleri Adından […]

Ders Notları

Servet-i Fünun Şiirinin Genel Özellikleri

Edebiyatımızda 1896-1901 yılları arasında geçen dönem Servet-i Fünun ya da Edebiyatı-ı Cedide Dönemi olarak adlandırılır. Bu dönem Türk edebiyatında köklü değişiklikler yaşanmış, Türk şiiri de bu değişiklikten payını almıştır. Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin başta […]

Ders Notları

Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu

“Servet-i Fünun Edebiyatı” ya da diğer adıyla “Yeni Edebiyatçılar” anlamına gelen “Edebiyat-ı Cedide” döneminin başlaması, dönemin siyasî ve sosyal olaylarının doğal bir sonucudur. Edebiyatımızda Tanzimat’la başlayan yenileşme süreci, ikinci büyük aşamasını “Servet-i Fünun” hareketi ile […]

Kitap

Eskici ve Oğulları | Kitap Özeti

Eskici, büyük Mehmet ve küçük oğlu Ali ile ayakkabı tamiri yapan bir dükkân işletirler. Varlıklı bir ailenin oğlu olarak büyüyen, Trablusgarp Savaşı’na katılıp ayağını kaybeden, bununla birlikte şaşaalı çiftlik hayatını da kaybedip çocuklarıyla bir köyde […]

Ders Notları

Klasisizm Nedir? Klasisizmin Özellikleri, Temsilcileri

Klasisizm 17. yüzyılda Fransa’da doğan ve özellikle yine bu ülkede gelişen edebiyat akımıdır. “Klasik” terimi Fransızca “sınıf” anlamındaki “classe”tan türetilmiştir. Bu akıma bağlı sanatçıların yanı sıra örnek alınması gereken sanatçıları nitelemek için de kullanılmıştır. Klasisizmin […]

Muhtelif

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

1. Ünite – GİRİŞ Edebiyat – Tarih İlişkisi Edebiyat – Din İlişkisi Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması Türkçenin Tarihsel Gelişimi Türkçenin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler […]