Yazar

Samipaşazade Sezai Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği

Hayatı Samipaşazade Sezai, Tanzimat devrinin ileri gelen isimlerinden, Osmanlı Devleti’nin ilk maarif nazırı Sami Paşa’nın oğludur. 1859 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babasının konağında özel bir öğrenim görmüş, Farsça, Arapça, Fransızca, Almanca öğrenmiştir. 1880’de önce Evkaf Nezareti […]