Yazar

Samipaşazade Sezai Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği

Hayatı Samipaşazade Sezai, Tanzimat devrinin ileri gelen isimlerinden, Osmanlı Devleti’nin ilk maarif nazırı Sami Paşa’nın oğludur. 1859 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babasının konağında özel bir öğrenim görmüş, Farsça, Arapça, Fransızca, Almanca öğrenmiştir. 1880’de önce Evkaf Nezareti […]

İkinci Yeni Test
Test

İkinci Yeni Test – 2

Değerli öğrenciler, günümüz eğitim dünyasında teknolojik araçların payı hızla artış göstermektedir. Bizler de bu teknolojik gelişmelere uygun olarak “Türk dili ve edebiyatı online testleri”ni günden güne geliştirmekteyiz. Bu kapsamda İkinci Yeni online testini sizler için […]