Soru Bankası

Edat Bağlaç Ünlem Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) “Yalnız” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır? A) Bu geziye yalnız gidiyor. B) Onu sokakta yalnız dolaşırken gördüm. C) Bu yalnız adamı herkes tanırdı. D) Kitabı […]

TYT Test

Sözcükte Yapı Test – 1

Değerli öğrenciler, günümüz eğitim dünyasında teknolojik araçların payı hızla artış göstermektedir. Bizler de bu teknolojik gelişmelere uygun olarak “online Türkçe testleri”ni günden güne geliştirmekteyiz. Bu kapsamda sizler için “Sözcükte yapı test”ini hazırladık. On beş sorudan […]

Soru Bankası

Sözcükte Yapı Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır? A) Büyük salondaki sergiye pek ilgi gösterilmiyor. B) Kolumdaki sargıyı artık değiştirmeliyiz. C) Arada bir arkadaşlarla […]

Soru Bankası

Türkçe Paragraf Test – 3

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) (I) Çağımız insanının en büyük tutkularından biri hâline gelmiştir, alışveriş. (II) Alışveriş öncesinde piyasa araştırması yapılmalı, fiyatlar karşılaştırılmalıdır. (III) Ancak bu tutku aceleye getirilmemeli enine boyuna düşünülerek […]

TYT Test

TYT Türkçe Paragraf Testi – 2

Değerli öğrenciler, günümüz eğitim dünyasında teknolojik araçların payı hızla artış göstermektedir. Bizler de bu teknolojik gelişmelere uygun olarak “online Türkçe testleri”ni günden güne geliştirmekteyiz. Bu kapsamda sizler için “TYT Türkçe paragraf testi”ni hazırladık. On beş […]

Soru Bankası

Türkçe Paragraf Test – 2

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) (I) Toplum üzerinde eğitici, geliştirici, uyarıcı etkisi olan sinema sanatı, bizde yozlaşmayı besleyen bir olay olmaktan öteye gidememiştir. (II) Gerçek sinema ürünleri ise tek başlarına var olma […]

Soru Bankası

Türkçe Paragraf Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) Yahya Kemal’in şiirlerinde insan ve toplum dinamiktir, içinde bulunduğu an ve durum onu durdurmaz ve korkutmaz. Tevfik Fikret’in realist olmasına karşın Yahya Kemal idealisttir. O, Fikret gibi […]

Beş Hececiler Test
Test

Beş Hececiler Test – 3

Sevgili öğrenciler, sizler için hazırladığımız Beş Hececiler test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz. Testin sonunda puanınızı ve başarı durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla online edebiyat testi için bağlantıya tıklayınız.