Soru Bankası

Beş Hececiler Test

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ. 1) Aruz vezni yerine hece veznini kullanma anlayışı, Mehmet Emin Yurdakul’un çabalarıyla başlamış; Rıza Tevfik’in koşma ve nefesleriyle desteklenmiş ise de uzun zaman gerçekleşememiştir. Bu anlayış, ancak I. Dünya […]

Yazar

Seyyid Vehbi kimdir?

Hayatı Asıl adı Hüseyin olan şair, 1674 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, İmamzade’nin Kethüdası Hacı Ahmet Efendi’dir. Anne tarafından seyyid olduğu için Seyyid Vehbi adıyla tanınır. İyi bir medrese eğitimi almıştır.  Dönemin edebi ve politik açıdan […]

Soru Bankası

Milli Edebiyat Test

BU TESTİ ONLİNE OLARAK ÇÖZEREK PUANINIZI GÖREBİLİRSİNİZ.    1) Aşağıdakilerden hangisi Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesinde benimsenen görüşlerden biri değildir? A) Milli gelişme öncelikle milli bir dile dayanır ve dilimiz önce Arapça ile […]

Yazar

Osmanzâde Taib kimdir?

Hayatı Asıl adı Ahmet olan sanatçı İstanbul’da doğmuştur. Şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Süleymaniye ruznamecisi Osman Efendi’nin oğludur. İyi bir medrese eğitimi almış, müderrislik, kadılık görevlerinde bulunmuştur. Damat İbrahim Paşa tarafından himaye edilmiş, saygın bir isimdir. […]

Ana Sayfa

İlk Türk Kadın Yazarlar

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrası Türk milletinin Avrupa dairesine girişi, Türk kadınının sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasına imkân tanımıştır. Böylece kadın sanatkârlar da Türk edebiyatında söz sahibi olmaya başlamışlardır. […]

Yazar

Fatma Aliye kimdir?

Hayatı 1864 yılında İstanbul’da doğdu. Devrin büyük devlet adamı ve şairi Ahmet Cevdet Paşa ile Adviye Hanım’ın kızıdır. 17 yaşındayken evlendiği Kolağası Faik Bey’den dört çocuğu olmuştur. Çocukluğunun bir kısmı babasının vali tayin edildiği Halep’te […]