Fotoğraf yok
Yazar

Naili

17. yüzyıl divan şairlerindendir. Asıl adı Mustafa olan şair, İstanbul’da doğmuş; İyi bir örenim görerek Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Naili Kadim olarak anılır. Eserlerinde sık sık hastalıklardan bahseden şair, hassas, kırılgan bir ruh yapısına sahiptir. […]

Yazar

Niyâzî-i Mısrî

17.yüzyılın önde gelen şeyhlerinden eğitim görmüş güçlü bir tasavvuf şairidir. Asıl adı Mehmet’tir. Malatya doğumlu şairin Mısrî olarak anılmasının sebebi, Mısır’da eğitim görmesidir. Hayatının büyük bir bölümünü sürgünde geçirmiş, sürgün hayatı sona erdikten bir sene […]