Yazar

Niyâzî-i Mısrî

17.yüzyılın önde gelen şeyhlerinden eğitim görmüş güçlü bir tasavvuf şairidir. Asıl adı Mehmet’tir. Malatya doğumlu şairin Mısrî olarak anılmasının sebebi, Mısır’da eğitim görmesidir. Hayatının büyük bir bölümünü sürgünde geçirmiş, sürgün hayatı sona erdikten bir sene […]