Ders Notları

Şiirde İmge nedir?

Şairin duygu, düşünce ve hayallerini elle tutulur, gözle görülür; rengi, şekli, kokusu, boyutları olan bir görüntü haline dönüştürüp dille ifade etmesine imge denir. İmge, zihinde tasarlanan ve hayal edilen şeydir. İmge, görünmesi zor olan bir […]

Romanın Ögeleri
Ders Notları

Romanın Ögeleri Nelerdir?

Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların anlatıldığı, uzun kurmaca metinlere roman adı verilir. Bir metnin roman olabilmesi için belli başlı ögelere sahip olması gerekir. Bunlara romanın yapı unsurları adı da verilir. Bu makalemizde “romanın ögeleri nelerdir?” […]