Test

YKS EDEBİYAT TESTLERİ

Sevgili gençler, hepinizin bildiği Eşit Ağırlık ve Sözel alandan sınava girecek adaylar için hayati öneme sahip olan YKS edebiyat sınavında başarılı olmak, zorlu bir hazırlık süreci gerektirir. Amacımız bu yolda sizlere yardımcı olmak, ihtiyacınız olan bilgilerin […]

TYT Test

TYT TÜRKÇE TESTLERİ

TYT Türkçe Online Deneme Sınavı – 1 TYT Türkçe Online Deneme Sınavı – 2 TYT Türkçe Online Deneme Sınavı – 3 Sözcükte Anlam | Online Test – 1 Sözcükte Anlam | Online Test – 2 […]

Yazar

Zeki Ömer Defne kimdir?

  1903 yılında Çankırı’da doğmuş, 1992’de İstanbul’da vefat etmiştir. Ankara’da İlköğretmen Okulunu bitirdikten sonra, İstanbul Kabataş ve Galatasaray liselerinde öğretmenlik yapmıştır. Bu esnada İstanbul Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi görmüştür. Saz şiiri özelliği gösteren […]

Ders Notları

Cumhuriyet Döneminde Çıkarılan Dergiler

KÜLTÜR HAFTASI: Peyami Safa tarafından 1936 yılında yirmi bir sayı yayımlanmıştır. Sanat, bilim ve edebiyatı “kültür” odağında birleştirmeyi esas alan, kültürel konulara ağırlık veren bir dergidir. Dergi, bilhassa “roman ve köy edebiyatı” üzerine gündeme getirdiği tartışmalarla […]

Dadaizm
Ders Notları

Dadaizm Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Dadaizm, “Kural Yıkıcılık” adıyla da bilinen bu akım Birinci Dünya Savaşı’nın insanlığa getirdiği büyük felâketin yarattığı umutsuzluk ve isyan duygularından kaynaklanan bir edebiyat akımıdır. 1916’da Romen şair Tristan Tzara’nın öncülüğüyle ortaya çıkar. “Dadaizm, dünyanın, insanların […]