Fotoğraf yok
Muhtelif

Pervane – Güzelleme

Pervane mahlası ile şiirler yazan şairin asıl adı Zeynel Abidin’dir. Âşık Hakkı adıyla tanınmıştır. 1863 yılında Tarsus’un Yenide köyünde doğmuştur, 1928’de Merzifon’un Harız köyünde ölmüştür.   Bakışın eğlence yeter Kirpiklerin cana batar Yürüdükçe çiçek biter […]

rıfat ılgaz
Yazar

Rıfat Ilgaz Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı 7 Mayıs 1911 tarihinde Kastamonu’nun Cide ilçesinde dünyaya geldi. Tam adı “Mehmet Rıfat Ilgaz”dır. Ailesinin yedi çocuğunun en küçüğüdür. Lise yıllarındayken babasının ölümü üzerine üniversite hayalini gerçekleştirememiş, Kastamonu Öğretmen Okulu’na giderek öğretmen olmuştur. Gerede […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

İstanbul – Cahit Zarifoğlu

Bir tohumdan daha az değil Fatihin büyük güvercin kanatları Meleklerin sık aralıklarla Dokunduğu toprak Güzel buyruklar Gürbüz havalar Boğaziçi bir akımdır Bir akan sudur Nice dergahlar Dinler gibi nabzını Yeni doğan çocukların Yamaçlarda mezarlıklar Sever […]

Ana Sayfa

YKS Edebiyat Bilinmesi Gerekenler

  YKS’ye girmeden önce mutlaka göz atmanız gereken temel edebiyat bilgileri   Mensur şiirin ilk örneklerini Servet-i Fünun döneminin en önemli sanatçılarından Halit Ziya Uşaklıgil “Mensur Şiirler” adlı eserinde vermiştir. Türk edebiyatında mensur şiir türündeki bazı […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Köroğlu Destanı

Bugün, Türk illerinin muhtelif köşelerinde bilinmekte ve söylenmekte olan bir Köroğlu Destanı vardır. Bu destanın, Anadolu’da XVI. asır sonlarında tazelendiği ve yayıldığı sanılmaktadır. Belki de destan, şair Köroğlu veya hem şair, hem eşkıya Köroğlu’nun hayatı, […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Atilla Destanı

Hun – Oğuz destanlarının büyük Attila Hunlar’a ait esas bölümü nasıl Destanı Oğuz Kağan’ın hayatı ve hatırası etrafında toplanmışsa M. V. Asırda Avrupa topraklarında devlet kuran Batı Hunları’na ait destanlar da hiç şüphesiz Attila’nın hayatı […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Şu Destanı

Bir Türk kaynağında, yarı tarih sayılacak bir anlatışla yazılı, eski bir destan parçası, Şu Destanı’dır. Menkıbeye göre Şu, MÖ. IV asırda yaşamış bir Türk hükümdarıdır. Onun hayat ve hatırası etrafında Söylenen ve Makedonyalı Büyük İskender’in […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Cumhuriyet Edebiyatı Genel Özellikleri

1923-1940 Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında “Beş Hececiler” olarak adlandırılan şairler topluluğu, en parlak dönemlerini yaşamaktaydı. Yine bu yıllarda Kurtuluş Savaşı’nın etkisiyle edebiyatta genel olarak Anadolu’ya bir […]