Fotoğraf yok
Muhtelif

İstanbul – Cahit Zarifoğlu

Bir tohumdan daha az değil Fatihin büyük güvercin kanatları Meleklerin sık aralıklarla Dokunduğu toprak Güzel buyruklar Gürbüz havalar Boğaziçi bir akımdır Bir akan sudur Nice dergahlar Dinler gibi nabzını Yeni doğan çocukların Yamaçlarda mezarlıklar Sever […]

Ana Sayfa

YKS Edebiyat Bilinmesi Gerekenler

  YKS’ye girmeden önce mutlaka göz atmanız gereken temel edebiyat bilgileri   Mensur şiirin ilk örneklerini Servet-i Fünun döneminin en önemli sanatçılarından Halit Ziya Uşaklıgil “Mensur Şiirler” adlı eserinde vermiştir. Türk edebiyatında mensur şiir türündeki bazı […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Atilla Destanı

Hun – Oğuz destanlarının büyük Attila Hunlar’a ait esas bölümü nasıl Destanı Oğuz Kağan’ın hayatı ve hatırası etrafında toplanmışsa M. V. Asırda Avrupa topraklarında devlet kuran Batı Hunları’na ait destanlar da hiç şüphesiz Attila’nın hayatı […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Şu Destanı

Bir Türk kaynağında, yarı tarih sayılacak bir anlatışla yazılı, eski bir destan parçası, Şu Destanı’dır. Menkıbeye göre Şu, MÖ. IV asırda yaşamış bir Türk hükümdarıdır. Onun hayat ve hatırası etrafında Söylenen ve Makedonyalı Büyük İskender’in […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Cumhuriyet Edebiyatı Genel Özellikleri

1923-1940 Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında “Beş Hececiler” olarak adlandırılan şairler topluluğu, en parlak dönemlerini yaşamaktaydı. Yine bu yıllarda Kurtuluş Savaşı’nın etkisiyle edebiyatta genel olarak Anadolu’ya bir […]

Makale

Türk Kültürü ve Anadolu Müslümanlığı

Türk kültürü binlerce yıllık geçmişe sahip zengin bir kültürdür. Orta Asya’nın bozkırlarından, Urallardan Altaylardan kopup gelen bu kültür; içerisinde pek çok dini sistemi, inanışı, felsefi düşünceleri, mistik yapıları ve geleneksel uygulamaları da barındırmaktadır. Günümüze kadar […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

Gizlidir – Bahtiyar Vahapzade

  Qışda bahar, baharda qış, Seldə, suda od gizlidir. Ağ buludda yamyaşıl ot, Yaşıl otda süd gizlidir. Nədir bu dərd, nədir bu qəm? Gah bilirəm, gah bilmirəm. Hər sevincdə bir dərd, ələm, Hər dərddə umud […]