Yazar

Ahmed Fakih

13. yüzyılda yaşamış olan bir tasavvuf şairidir. Doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. Ahmed Fakih hakkındaki bilgiler daha çok menkıbeye dayanmaktadır. Hacca giden Ahmed Fakih, hac dönüşü Kudüs’te de iki ay kadar kalmıştır. Medrese […]

Ders Notları

Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar

Çok köklü bir dilimiz olduğu için Türkçe’miz bugünlere gelene dek birçok alt dala ayrılmış ve bu alt dallar dil biliminde “lehçe”, “şive” ve “ağız” olarak adlandırılmıştır. Lehçe: Dilin metinlerle takip edilemeyen dönemlerinde kendinden ayrılan koludur. […]

Ders Notları

Dinleme Türleri

Dinleme; sözlü iletileri işitme, anlamlandırma ve sözlü iletilere tepkide bulunma sürecidir. Dinleyici, amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır. Başlıca dinleme türleri şunlardır: Aktif Dinleme: Jest ve mimiklerle dinleyicinin konuşmacıya değer verdiğini hissettirdiği dinleme şeklidir. Bu dinlemede […]

Ders Notları

Tahmin ve Olasılık Cümleleri

İhtimal, olasılık ve tahmin, bazı verilere dayanarak gelecekteki bir şeyi, bir olayı kestirmek, onun olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmaktır. Bu tür cümleler, gerçekleşme şansı, ihtimali, tehlikesi olan bir durumu veya olayı ifade ederler. Tahmin cümlelerinde […]