17. Yüzyıl Halk Şairleri

16. yüzyılda yaşamış halk şairlerinden günümüze çok fazla metin kalmamasına karşılık, 17. yüzyıl halk şairleri, büyük oranda günümüze ulaşmışlardır. Bu dönemde yaşayan saz şairlerinin hayatları hakkında çok detaylı bilgiler bulunmamaktadır.

Aşık Tarzı Halk Şiirinin Genel Özellikleri

17. Yüzyıl Halk Şairlerinin Genel Özellikleri

  • Bu dönemde yeniçeriler, sipahiler, leventler gibi askeri topluluklar başta olmak üzere imparatorluğun dört bir yanında çok sayıda saz şairi yetişmiştir.
  • Saz şairlerinin sayısının artması, şairlerin isimlerinin ve eserlerinin karıştırılmasına da neden olmuştur.
  • 17. yüzyıl halk şairleri az çok okumuş ya da kulaktan dolma bilgilerle divan edebiyatına ilgi duymuş kişilerdir.
  • Birçok sosyal toplanma alanında aşıklara rağbet gösterilmiş, halk şairleri toplumun aranılan isimleri arasına girmiştir. Bu nedenle orta sınıf hatta yüksek zümre dahi halk şairlerine itibar göstermeye başlamışlardır.
  • IV. Murat, Avcı Mehmet, Sultan İbrahim gibi devrin padişahları da saz şairlerine ilgi göstermişlerdir.
  • 17. yüzyıl halk şairleri, toplumsal konularla da ilgilenmişler; savaşlarda çekilen sıkıntılar, idari aksaklıklar, savaşlarda alınan yenilgiler nedeniyle padişahlara ve vezirlere sitem etmişlerdir.
  • Özellikle IV. Murat, yapmış olduğu fetihler ve cengâver kişiliği nedeniyle devrin saz şairlerinden övgü almıştır.
  • Bu dönem saz şairleri aşık dışında “kul”, “öksüz” gibi sıfatları da kullanmışlardır.

17. Yüzyılın Başlıca Halk Şairleri

Aşık Ömer
Gevheri
Kuloğlu
Kayıkçı Kul Mustafa
Ercişli Emrah
Kul Nesimi
Üsküdarî
Benli Ali

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.