12 Türk Edebiyatı Sınav

Word dosyası şeklinde indirmek için tıklayınız.

1) Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı’nda hikâye ve romana ait özelliklerden iki tanesini yazınız. (10 puan)

 

2)  

“İçimde damla damla bir korku birikiyor;
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler…
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.”

a) Yukarıdaki şiirin nazım birimini, uyak(kafiye) düzenini, kafiyelerini ve rediflerini bulunuz. (10p)
b) Yukarıda şiirin temasını yazınız. (5p)
c) Yukarıdaki şiirin ölçüsünü yazınız. (5p)

3) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.( 10 puan)

  • Cumhuriyetin ilk yıllarında edebî eserlerde özellikle İstanbul’a ve İstanbul insanına bir yöneliş söz konusudur.    (     )
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatındaki eserlerin dili Servet-i Fünûn Edebiyatının dili gibi ağır ve ağdalıdır.     (     )
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Atatürk ilke ve inkılâplarının edebî eserlere yansıdığı görülmektedir.       (     )

 

4) Makale ile denemeyi karşılaştırarak, ikisi arasındaki farklı olan bir özelliği yazınız. (10 puan)

 

 

5) Cumhuriyet döneminin dil ve zevk anlayışına ait iki özellik yazınız. (10 puan)

 

 

6) Sezgicilik akımının Türk Edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden iki isim yazınız. (10 puan)

 

 

7) Cumhuriyet dönemi öğretici metinleri ile önceki dönemlere ait öğretici metinlerin benzer özelliklerinden ikisini yazınız. (10 puan)

 

8) Fıkra türü güncel olması ve kanıtlara dayanmaması ile ………….ayrılır; güncel konulara yer vermesi ve gazetelerde köşe yazısı olarak kullanılmasıyla da ………….türünden farklı özellikler gösterir.   

   Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (5 puan)

a) makaleden-biyografi      b) denemeden-günlük       c) günlükten-deneme
d) makaleden-deneme        e) gezi yazısından-anı

 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminin özelliklerinden biri değildir? (5 puan)

a) Hece ölçüsü ve konuşma dili yaygınlaştı.
b) Sadece seçkin kesimden edebiyatçılar yetişti.
c) Şiirde yeni biçim arayışlarına gidildi.
d) Anadolu, köy hayatı ve Anadolu insanı işlendi.
e) Bütün edebi türlerde eser verildi.

 

10) Aşağıdaki eserleri yazarlarıyla eşleştiriniz. (10 puan)

Günlerin Götürdüğü                Reşat Nuri Güntekin

Türk’ün Ateşle İmtihanı         Nurullah Ataç

Anadolu Notları                      Suut Kemal Yetkin

Günlerin Getirdiği                  Ahmet Hamdi Tanpınar

Beş Şehir                                Halide Edip Adıvarİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.