11. Sınıf Türk Edebiyatı

BİRİNCİ ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL VE SİYASİ HAYATIN İLİŞKİSİ

1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi
2. Yenileşme Dönemi

İKİNCİ ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI

1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
2. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Öğretici Metinler

3. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Hikaye ve Roman
4. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Tiyatro
5. Tanzimat Donemi Edebiyatının Genel Özellikleri
6.Tanzimat Edebiyatı Temsilcileri Yazarları Şairleri Sanatçıları

ÜÇÜNCÜ ÜNİTE: SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYATI CEDİDE) VE FECRİ ÂTİ TOPLULUĞU

1. Servetîfünun Edebiyatının Oluşumu
2. Serveti Fünun Edebiyatı Öğretici Metinler
3. Serveti Fünun Edebiyatında Şiir
4. Serveti Fünun Edebiyatında Hikâye ve Roman
5. Servetifünun Edebiyatının Genel Özellikleri
6. Serveti Fünun Edebiyatı Temsilcileri Yazarları Şairleri Sanatçıları

Fecri Âti Topluluğu (1909 – 1912)

DÖRDÜNCÜ ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911 – 1923)

1. Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu
Fikir Akımları
2. Millî Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler
3. Milli Edebiyat Döneminde Şiir
 a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
b. Saf (Öz) Şiir Anlayışı, Özellikleri, Temsilcileri
c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

4. Milli Edebiyat Döneminde Roman ve Hikaye
5. Milli Edebiyat Dönemi Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro)
6. Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri
7.Milli Edebiyat Dönemi Sanatçılarıİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.