11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

 1.Ünite – GİRİŞ

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi
Hümanizm
Klasisizm ve Eserlere Yansıması
Romantizm ve Eserlere Yansıması
Realizm ve Eserlere Yansıması
Natüralizm ve Eserlere Yansıması
Parnasizm ve Şiire Yansıması
Sembolizm ve Şiire Yansıması
Fütürizm ve Şiire Yansıması

2.Ünite – HİKÂYE

Hikâye (Öykü)
Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesinin Genel Özellikleri
1923 – 1940 Arası Türk Hikâyeciliği

Olay Hikâyesi
Durum Hikâyesi

1940 – 1960 Arası Türk Hikâyeciliği
Millî ve Dinî Duyarlılığı Yansıtan Hikâyeler
Toplumcu Gerçekçi Hikâyeler
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikâyeler
Modernizmi Esas Alan Hikâyeler

DİL BİLGİSİ | Cümlenin Temel Ögeleri
Yüklem
Özne

3.Ünite – ŞİİR

Tanzimat Dönemi’ne Kadar Türk Şiiri
Tanzimat Dönemi Şiirinin Genel Özellikleri
Tanzimat Dönemi’nin Diğer Şairleri
Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu (1896 – 1901)
Servet-i Fünûn Şiirinin Genel Özellikleri
Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)
Sembolizm (Simgecilik)
Servet-i Fünûn Dönemi’nin Diğer Şairleri
Fecr-i Ati Topluluğu (1909 -1911)
Fecr-i Ati Şiirinin Genel Özellikleri
Millî Edebiyat Dönemi Şiiri
Manzum Hikâye

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin Genel Özellikleri
Cumhuriyet Dönemi Şiir Toplulukları
Beş Hececiler
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
Yedi Meşaleciler
Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
Mistik Duyarlılık Şiiri
Serbest Nazım ve Toplumcu-Gerçekçi Şiir
Birinci Yeni (Garip) Şiiri
Hisarcılar
İkinci Yeniciler
Maviciler

Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı
Azerbaycan Edebiyatı

DİL BİLGİSİ | Cümlenin Yardımcı Ögeleri
Nesne
Dolaylı Tümleç
Zarf Tümleci
Edat Tümleci

4.Ünite – MAKALE

Makale
Güncel Makale
Bilimsel Makale
Makalenin Türk Edebiyatında Gelişimi
Makale Yazılarının Yapısı
Bilimsel Yazıların Türleri
Bilimsel Yazıların Bölümleri
Alıntı Yapma
Açıklayıcı Anlatım
Bilimsel Bir Metin Hazırlama
Münazara

5.Ünite – SOHBET VE FIKRA

Sohbet (Söyleşi)
Fıkra (Köşe Yazısı)

6.Ünite – ROMAN

Cumhuriyet Dönemi Romanının Genel Özellikleri
Millî Duyarlılığı Yansıtan Romanlar
Millî Duyarlılığı Yansıtan Yazarlar
Toplumcu Gerçekçi Romanlar
Toplumcu Gerçekçi Yazarlar
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Romanlar
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yazarlar
Modernizmi Esas Alan Romanlar
Modernizmi Esas Alan Yazarlar
20. Yüzyıl Dünya Edebiyatında Roman

DİL BİLGİSİ | Anlatım Bozuklukları (Anlamsal Bozukluklar)
Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
Gereksiz Sözcük Kullanılması
Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması
Deyim ve Atasözü Yanlışları
Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı
Anlam Belirsizliği
Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
Mantık Hataları

7.Ünite – TİYATRO

Tragedya (Trajedi)
Komedya (Komedi)
Dram

Çağdaş Tiyatro
Dışavurumcu (Ekspresyonist) Tiyatro
Gerçeküstü (Sürrealist) Tiyatro
Saçma (Absürd) Tiyatro
Epik Tiyatro

Modern Türk Tiyatrosunun Gelişimi
Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu
1923 -1950 Yıllarında Tiyatro Eserleri, Konular ve Yazarlar
1950 – 1980 Yılları Arası Türk Tiyatrosu

DİL BİLGİSİ | Anlatım Bozuklukları (Yapısal Bozukluklar)
Özne Eksikliği
Yüklem Eksikliği
Özne – Yüklem Uyumsuzluğu
Nesne Eksikliği
Dolaylı Tümleç Eksikliği
Zarf Tümleci Eksikliği
Edat Tümleci Eksikliği
Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık
Ek Fiil Eksikliği
Fiilimsi Yanlışları
Çatı Uyumsuzluğu
Tamlama Yanlışları

8.Ünite – ELEŞTİRİ

Eleştiri (Tenkit)
Eleştirinin Nitelikleri
Türk Edebiyatında Eleştiri
Eleştiri Metni Yazma

9.Ünite – MÜLAKAT / RÖPORTAJ

Mülakat (Görüşme)
Mülakatın Yöntemleri
Mülakatın Aşamaları
Mülakat Çeşitleri
Röportaj

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.