11 Şiir Etkinlik Cevap

TANZİMAT ŞİİRİ

Etkinlik 1:

a) Y, b) D, c) D, ç) D, d) Y, e) Y

Etkinlik 2:  

a) Şiir ve İnşa, divan b) sanat için sanat c) Fransız, Batı ç) aruz d) Encümen-i Şuara e) toplum için sanat

Etkinlik 3:

İlk köy şiiri: Köylü Kızların Şarkısı – Muallim Naci
İlk pastoral şiir: Sahra – Abdülhak Hamit Tarhan
İlk kafiyesiz şiir: Validem – Abdülhak Hamit Tarhan

Etkinlik 4: 

1)  MUALLİMNACİ, 2) VATANŞAİRİ, 3) DEMDEMDE, 4) HARABAT, 5) ŞİNASİ, 6) TERKİBİBENT

Etkinlik 5:

Şinasi: Müntehabat’ı Eş’ar
Namık Kemal: Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı
Ziya Paşa: Zafername, Eş’ar-ı Ziya
Abdülhak Hamit Tarhan: Makber, Bunlar Odur
Recaizade Mahmut Ekrem: Pejmürde, Nijad Ekrem
Muallim Naci: Ateşpare, Fürüzan

Etkinlik 6:

1)  B, 2) A 3) D 4) B 5) E 6) E

SERVETİFÜNUN ŞİİRİ

Etkinlik 1:

a) D, b) Y, c) Y, ç) D, d) Y, e) D

Etkinlik 2:  

a) istibdat, b) fenlerin zenginliği, Ahmet İhsan Tokgöz, c) edebiyatıcedide, ç) Hüseyin Cahit Yalçın, Edebiyat ve Hukuk, d) karamsar, e) sone, terzarima, f) sanat için sanat

Etkinlik 3:

Eskinin temsilcisi Hacı İbrahim Efendi
Ilımlının temsilcisi: Muallim Naci
Yeninin temsilcisi: Recaizade Mahmut Ekrem

Etkinlik 4:

1) ŞERMİN, 2) SEMBOLİZM, 3) İSMAİLSAFA, 4) TRİYOLE, 5) ELHANIŞİTA, 6) HANIYAĞMA, 7) ARUZ

Etkinlik 5:

Tevfik Fikret: Tarih-i Kadim, Haluk’un Defteri, Rubab-ı Şikeste, Haluk’un Cevabı
Cenap Şahabettin: Tamat
Süleyman Nazif: Gizli Figanlar, Firak-ı Irak
Hüseyin Siret Özsever: Leyal-i Girizan, Bağbozumu
Ali Ekrem Bolayır: Ruh-ı Kemal, Ordunun Defteri

Etkinlik 6:

1) E, 2) E, 3) A, 4) C, 5) A, 6) C, 7) D, 8) A

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİRİ

Etkinlik 1:

a) Y, b) D, c) D, ç) Y, d) D, e) D

Etkinlik 2: 

a) Ziya Gökalp, sosyoloji, b) Genç Kalemler, Yeni Lisan, c) Servetifünun, ç) halk, d) manzum hikaye, e) hece, f) yahya Kemal, aruz

Etkinlik 3:

Sade dil ve hece ölçüsü: Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul
Saf şiir: Yahya Kemal, Ahmet Halim
Halkın yaşam tarzını dile getiren manzumeler: Mehmet Akif Ersoy

Etkinlik 4: 

1) CENGEGİDERKEN, 2) ZİYAGÖKALP, 3) TÜRKÇÜLÜK 4) OK, 5) MİLLİŞAİR 6) KÜFE 7) AHMETHAŞİM 8) SEYFİBABA 9) GEÇTİĞİMYOL 10) ASIM

Etkinlik 5: 

Mehmet Emin Yurdakul: Türk Sazı, Tan Sesleri, Ey Türk Uyan, Türkçe Şiirler
Ziya Gökalp: Altın Işık, Yeni Hayat, Kızıl Elma
Mehmet Akif Ersoy: Süleymaniye Kürsüsünden, Hakkın Sesleri, Gölgeler, Asım
Yahya Kemal: Eski Şiirin Rüzgarıyla, Kendi Gök Kubbemiz

Etkinlik 6: 

1) E, 2) E, 3) C, 4) D, 5) B, 6) C, 7) D

GENEL TEKRAR

Etkinlik 1: 

Etkinlik 2: 

Birinci metin: Tanzimat Dönemi
İkinci metin: Milli Edebiyat Dönemi
Üçüncü metin: Servetifünun Dönemi

Etkinlik 3:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.