11 Edebiyat Sayfa 79 Cevaplar

11. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabının 79. sayfasında bulunan etkinliğin cevapları aşağıda verilmiştir.
1. Metne hâkim olan duygu nedir? Metindeki söyleyici nasıl bir ruh hâli içindedir?
Metne hâkim olan duygu ölümdür. Şair, eşinin ölümü üzerine derin bir keder duymaktadır. Bu nedenle söyleyicinin üzüntülü bir ruh hali içinde olduğunu söyleyebiliriz.

2. Metinde söyleyici metnin içeriğine ve yansıttığı ruh hâline göre bir karakter ve ses kazanmış mıdır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Şiirin ilk dizesinden itibaren şairin üzüntülü ruh halinin şiire yansıdığını görüyoruz. “Eyvah ne yar ne yer kaldı / Gönlüm dolu ah u zar kaldı” dizelerinde yüreğinde derin bir sızlama olduğunu görüyoruz. “Bir şey görürüm, mezâra benzer, / Baktıkça alır, o yâra benzer.” dizelerinde de nereye baksa sevgilinin hayalini gördüğünü söylemektedir.

3. Söyleyicinin hitap ettiği kişi/varlık kimdir? Metnin üslubu, söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiye uygun mudur?
Şair, bu şiirde ölen eşine hitap etmektedir. Metindeki o derin üzüntü ve samimi söyleyiş de şairin eşi ile olan ilişkisine uygun düşmektedir.

4. a. Metnin nazım birimi nedir?
Bu şiir ikili dizelerle oluşturulmuştur. Yani nazım birimi beyittir.

b. Metindeki kafiye ve redifleri bulunuz.
yâr kaldı / zâr kaldı “kaldı” redif, “âr” zengin kafiye
elden / ezelden “den” redif, “el” tam kafiye
hâksâr kaldı / târmâr kaldı “kaldı” redif, “âr” tam kafiye
dilrübâyı / bî-nevâyı “yı” redif, “â” tam kafiye
nerde Yarab / derde Yarab “Yarab” redif, “erde” zengin kafiye
hâlim / hayalim “im” redif”, “al” tam kafiye
mezâra benzer / yâra benzer “a benzer” redif, “âr” tam kafiye
leyâlim / melâlim “im” redif, “âl” zengin kafiye

c. Metnin kafiye şemasını gösteriniz.
-a
-a

-b
-b

-c
-c

-d
-c

-e
-e

-f
-f

5. Metin divan şiiri nazım biçimlerinden kasidenin hangi özelliklerini taşımaktadır?
Bu şiir, kafiyelenişi ve aruzun kısa kalıplarından birinin kullanılışı nedeniyle “mesnevi” nazım biçiminin özelliklerini taşımaktadır.

6. Metin; lirik, pastoral, didaktik, satirik ve epik şiir türlerinden hangisine uygundur? Niçin?
Makberi konusu itibarıyla “lirik şiir” özellikleri taşımaktadır. Lirik şiirlerde aşk, ölüm, sevgi, üzüntü, gurbet gibi temalar işlenir. Bu şiirin de teması ölümdür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.