10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

BİRİNCİ ÜNİTE – HİKÂYE

A) HİKÂYE (ÖYKÜ)

 1. Hikâye Türünün Genel Özellikleri
 2. Destandan Hikâyeye – Dede Korkut Hikâyeleri
 3. Mesnevi
  Türk Edebiyatında Mesnevi
 4. Türk Edebiyatında Hikâye Türünün Gelişimi
  Tanzimat Edebiyatında Hikâye
  Servet-i Fünûn Edebiyatında Hikâye
  Milli Edebiyat Döneminde Hikâye

B) FİİL (EYLEM)

Anlamına Göre Fiiller
Fillerde Kişi
Fiil Kipleri
Ek-Fiil
Fiillerde Birleşik Zaman
Fiil Çatıları
Fiilde Yapı

C) ZARF

D) ZARF-FİİL

 

İKİNCİ ÜNİTE – ŞİİR 

A) ŞİİR

 1. Destan Döneminde Şiir
 2. Geçiş Dönemi Metinleri
  Kutadgu Bilig
  Divanü Lügati’t Türk
  Atabet’ül Hakayık
  Divan-ı Hikmet
 3. Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri
  a. Anonim Halk Şiiri
  b. Aşık Tarzı Halk Şiiri
  Halk Şairleri
  c. Dini-Tasavvufi Türk Şiiri
  ⇒ Mutasavvıf Şairler
 4. Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri
  a. Divan Şiirinin Özellikleri
  b. Divan Şiirinde Akımlar
  c. İmge ve Edebi Sanatlar
  Divan Şairleri

B) EDAT

C) BAĞLAÇ

D) ÜNLEM

 

ÜÇÜNCÜ ÜNİTE – DESTAN / EFSANE

A) DESTAN

 1. Destan Türünün Genel Özellikleri
 2. Türk Destanları
 3. Dünya Destanları

B) EFSANE

 1. Efsane Türünün Genel Özellikleri
 2. Efsanenin Masal, Destan ve Halk Hikayeleri ile Benzerlik ve Farklılıkları

 

DÖRDÜNCÜ ÜNİTE – DİLEKÇE / TUTANAK

A) DİLEKÇE

 1. Dilekçenin Genel Özellikleri
 2. Dilekçenin Biçimsel Özellikleri 

B) TUTANAK

 1. Tutanağın Genel Özellikleri
 2. Tutanağın Biçimsel Özellikleri

 

BEŞİNCİ ÜNİTE – ROMAN

A) ROMAN

 1. Roman Türünün Genel Özellikleri
 2. Dünya Edebiyatında Roman
 3. Türk Edebiyatında Roman
  Tanzimat Edebiyatında Roman
  Servet-i Fünun Edebiyatında Roman
  Milli Edebiyatta Roman
 4. Romanı Etkileyen Edebi Akımlar

B) CÜMLENİN ÖĞELERİ

 

ALTINCI ÜNİTE – TİYATRO

A) TİYATRO

 1. Tiyatro Türünün Genel Özellikleri
 2. Geleneksel Türk Tiyatrosu
  Karagöz
  Meddah
  Orta Oyunu
  Köy Seyirlik Oyunu
 3. Modern Türk Tiyatrosu
  Tanzimat Döneminde Tiyatro
  Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro

B) CÜMLE TÜRLERİ

YEDİNCİ ÜNİTE – ANI

A) ANI (HATIRA)

 1. Anı Türünün Genel Özellikleri
 2. Türk Edebiyatında Anı

B) ANLAMSAL ANLATIM BOZUKLUKLARI

SEKİZİNCİ ÜNİTE – HABER

A) HABER YAZILARI

 1. Haber Yazılarının Genel Özellikleri
 2. Gazete, Televizyon ve İnternet Haberciliği

B) YAPISAL ANLATIM BOZUKLUKLARI

DOKUZUNCU ÜNİTE – REKLAM

REKLAM

 1. Reklam Metinlerinin Özellikleri
 2. Reklamların Yararları

ONUNCU ÜNİTE – DENEME

DENEME

 1. Deneme Türünün Genel Özellikleri
 2. Denemenin Tarihçesi
 3. Edebiyatımızda Önemli Denemeler

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.