10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı | Hikaye Tarama Testi – 1

Bu testte yer alan konular:
Dede Korkut Hikayeleri
Halk Hikayeleri
Mesnevi
Tanzimat Döneminde Hikaye
Servet-i Fünun Döneminde Hikaye
Milli Edebiyat Döneminde Hikaye
Fiilimisiler

Bilgilerinizi test etmek için sınava başlayınız.
Başarı Listesi: 10 TDE Hikaye - 1

Maksiumum 100 Puan
Posizyon İsim Buradan girildi Puan Sonuç
Tablo yükleniyor
Hiçbir uygun veri yok