10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite – GİRİŞ

Edebiyat – Tarih İlişkisi
Edebiyat – Din İlişkisi
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması
Türkçenin Tarihsel Gelişimi
Türkçenin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
Sözlü Edebiyat (Destan Devri)
Yazılı Edebiyat

 

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite – HİKÂYE

Türk Edebiyatında Hikâye
Dede Korkut Hikâyeleri

Halk Edebiyatında Hikâye
Halk Hikâyeleri
Hz. Ali Cenknameleri

Divan Edebiyatında Hikâye
Mesnevi

Tanzimat Dönemi Türk Hikâyesi
Servet-i Fünun Döneminde Hikâye
Milli Edebiyat Döneminde Hikâye

Hikâye Anlatım Teknikleri
Hikâye Yazma Aşamaları

Dil Bilgisi | Fiilimsiler
İsim-fiiller
Sıfat-fiiller
Zarf-fiiller

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. Ünite – ŞİİR

Türk Şiirinin Evreleri
İslamiyet Öncesi Türk Şiiri
Geçiş Dönemi Türk Şiiri
Geçiş Dönemi Eserleri

Halk Şiiri
Halk Şiirinin Genel Özellikleri
Anonim Halk Şiiri
Âşık Tarzı Halk Şiiri
Dinî – Tasavvufi Halk Şiiri

Divan Şiiri

Edebî Sanatlar

Dil Bilgisi | İsim Tamlamaları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. Ünite – DESTAN /EFSANE

Destan (Epope)
Türk Destanlarında Mitolojik Ögeler
İslamiyet Öncesi Türk Destanları
Dünya Edebiyatının Doğal Destanları
İslamiyet Sonrası Türk Destanları
Yapma Destanlar

Efsane

Dil Bilgisi | Sıfat Tamlamaları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5. Ünite – ROMAN

Roman Nedir?
Batı Edebiyatında Roman Türünün Gelişimi
Türk Edebiyatında Roman
Tanzimat Dönemi Türk Romanlarının Genel Özellikleri
Servetifünun Dönemi Romanının Genel Özellikleri
Millî Edebiyat Dönemi Romanının Genel Özellikleri

Dil Bilgisi | Cümle Çeşitleri

6. Ünite – TİYATRO

Türk Tiyatrosu
Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Özellikleri
Geleneksel Türk Tiyatrosuyla Modern Tiyatronun Karşılaştırılması
Tanzimat Dönemi Tiyatrolarının Özellikleri
Millî Edebiyat Dönemi Tiyatrosu

7. Ünite – ANI

Anı (Hatıra)
Tanzimat Dönemi’nde Anı
Servetifünun Dönemi’nde Anı

8. Ünite – HABER

Haber
Haberin Nitelikleri
Haberin Özellikleri
Temel Gazetecilik Terimleri
Gazete ve Gazetecilik Tarihi

9. Ünite – GEZİ YAZISI

Gezi Yazısı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.