10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları | Sayfa 171

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı 10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları sayfa 171 metini anlama ve çözümleme bölümü sorularının cevapları:

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları | Sayfa 171

1. Metinde geçen “Hiç durmadan alaylara maruz kalmış, ara sıra taşa tutulmuş bir halde oradaydı.” cümlesinde altı çizili kelime grubunun anlamını tahmin ediniz.

Cevap: Maruz kalmak: Bir olay veya bir durumla karşı karşıya olmak

2. Esmeralda kendini kaçırmaya çalıştığını bile bile neden Quasimodo’ya su vermiş olabilir?

Esmeralda, genç, güzel, saf ve temiz kalpli biridir. Quasimodo’nun susuz ve alaylara maruz kalmasına dayanamamıştır.

3. Esmeralda’nın elinden su içen Quasimodo’nun hangi duygular içerisinde olduğunu metinden hareketle açıklayınız.

Gözyaşları içinde kızın elini öpmeye çalışmıştır. Aşık olduğu kızın kendisine yardım etmesi Quasimodo’yu duygulandırmıştır.

4. Esmeralda’nın Quasimodo’ya su vermesini yazar nasıl karşılamıştır?

Yazar bu durumu “Bu güzel, körpe, saf, çekici ve aynı zamanda güçsüz kızın, böyle bir sefaletin, şekilsizliğin, kötülüğün yardımına merhametle koşması dünyanın neresinde olursa olsun oldukça dokunaklı bir sahne olarak yorumlanırdı. Bir teşhir direğinde yaşanan bu görüntü muhteşemdi.” diye yorumlamıştır. Burada “romantizm” akımının özelliklerinden olan yazarın anlatıma duygularını katmasını görüyoruz.

6. Okuduğunuz metinde yazarın okuyucuyu yönlendirmeye çalıştığını gösteren bölümlere örnek veriniz.

Yazar Quasimodo’yu tasvir ederken okuyucuda hem iğrenme hem de acıma duygularını uyandırır. Ayrıca Esmeralda’nın Quasimodo’ya yardım etmesi ile onun ne kadar iyi kalpli olduğunu vurgular.

7. Okuduğunuz metinde geçen kişilerin özelliklerini belirleyiniz.

Esmeralda: Güzel, körpe, saf, çekici ve aynı zamanda güçsüz kızdır. Yüzbaşı Phoebus’a aşıktır.,
Quasimodo: Son derece çirkin, kambur, sağır bir karkterdir. Esmeralda’ya aşık, Rahip Frollo’ya ölümüne sadıktır.
Rahip Frollo: Esmeralda’ya aşıktır. Quasimodo’yu kullanmaktan çekinmez. Yüzbaşı Phoebus’u öldürür.

8. Temel çatışmadan hareketle metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

Romanın temel çatışması herkes tarafından nefret edilen kambur bir adamın çirkinliği ile aşkı arasında kalmasıdır.

9. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirleyiniz.

Romanda hâkim (ilahi) bakış açısı kullanılmıştır.

10. Metinde kullanılan anlatım biçimleri ile anlatım tekniklerini bulunuz.

Anlatım Biçimi: Romanda öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılmıştır.
Anlatım Türleri: Romanda iç monologlara, geriye dönüşlere, tasvir diyaloglar ve iç konuşmalar gibi birçok yönteme başvurularak anlatılır.


10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 171 | DİLBİLGİSİ

1. Okuduğunuz metinden anlamına göre olumsuz, ünlem ve soru cümlelerine örnekler bulunuz.

Olumsuz Cümle: Ama sımsıkı bağlı olduğu için bakışları yarasını ısıran sinekleri kovalayacak güçte değildi.
Ünlem Cümlesi: “Lanet olası Çingene kızı! Lanet olsun sana! Lanet olsun sana!”
Soru Cümlesi: Söylesene evlat, diye hırladı koltuk değneğini ona uzatmaya çalışan bir topal, Notre-Dame’ın kulelerinin tepesinden bize felaketler yağdırmaya devam edecek misin?

2. Okuduğunuz metinde bu kullanımlara örnekler bulunuz.

Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur: Zavallı, bağlarından kurtulamayan zincirlenmiş vahşi bir hayvan gibi yeniden sakinleşti, sadece ara sıra göğsünün tüm boşluklarını dolduran öfkeli bir iç çekiş duyuluyordu.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: En azından bir buçuk saatten beri sırtı yaralanmış, kötü muamele görmüş, hiç durmadan alaylara maruz kalmış, ara sıra taşa tutulmuş bir halde oradaydı.

Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu zamirlerinden sonra konur: Bu, sana bizi gece yarısı lanet çanınla uyandırmanın ne demek olduğunu öğretecek!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.