10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 143-144

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı 10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları kitabının 143 ve 144. sayfalarında yer alan metini anlama ve çözümleme bölümü sorularının cevapları:

Bkz: Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 143-144

1. Metinde geçen “Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkacaklardır.” cümlesinde altı çizili kelime grubunun anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz.

Cevap: Öç almak: yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak

2. Şahmeran’ın, misafir ettiği kişinin elinden öleceğini bile bile ona karşı iyi niyetli olmasının sebebi ne olabilir?

Cevap: Adam, Şahmeran’ın misafiridir. Misafire iyi davranılır, bir dediği iki edilmez.

3. Metindeki hangi unsurlar masallarla benzerlik göstermektedir? Açıklayınız.

Cevap: Şahmeran’ın konuşması ve insan gibi davranması olağanüstü bir özelliktir. Bu özellik masallarda da görülür. Ayrıca efsanenin diğer karakterleri padişah, vezir ve padişah kızıdır. Bu kişiler de masallarda sıkça karşımıza çıkar.

4. Okuduğunuz metinde olağanüstü unsurları belirleyerek bunların metnin türüne katkısını açıklayınız.

Cevap: Şahmeran’ın konuşması, adamı ağırlaması, onunla pazarlık yapması olağanüstü özelliklerdir. Olağanüstü özelliklerin kullanılması anlatıma heyecan katmıştır.

5. Okuduğunuz metinde geçen kişilerin özelliklerini söyleyiniz.
Cevap:
Şahmeran: Yılanların başıdır. Misafirperver ve sözünde duran bir kişidir.
Adam: Şahmeran’dan gördüğü iyiliği karşılıksız bırakmayıp ona verdiği sözü tutan dürüst bir kişidir.
Vezir: Padişah olmak isteyen kötü kalpli biridir.

6. Metindeki temel çatışmadan hareketle metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
Cevap: Metnin temel çatışması adamın sözünde durması ile canını kaybetmesi arasında kalmasıdır. Metnin teması dürüstlüktür.

7. Metnin olay örgüsünü olayların gerçekleşme sırasına göre belirleyiniz.

Cevap: Metnin olay örgüsü aşağıdaki gibidir:

  • Adamın yılanlarca yakalanıp Şahmeran’a götürülmesi
  • Şahmeran’ın adama iyi davranıp yerini kimseye söylememesi karşılığında derisini pul pul yaparak adamı serbest bırakması
  • Vezirin herkesi hamama toplayıp Şahmeran’ının yerini bilen adamı bulması
  • Adam ile Şahmeran’ın görüşmesi
  • Şahmeran’ın ve vezirin ölmesi, padişahın kızının iyileşmesi, adamın lokman hekim olması

8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini söyleyiniz.

Cevap: Anlatıcı kurmacadır. Olayı anlatan kişidir. Metnin bakış açısı gözlemci bakış açısıdır.

9. Okuduğunuz metinde toplumun sosyal ve kültürel yaşamıyla ilgili hangi unsurlara rastlıyorsunuz?

Cevap: Toplum padişahlıkla yönetilmektedir. Misafirperverlik öne çıkar.

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 143-144 | DİLBİLGİSİ

Aşağıdaki parçada geçen sıfat tamlamalarını bularak tamlamalarını bulunuz.

bu arada
bütün ülke
gerçek amacı
oğlu olmayan padişah
bütün büyücüler
bu hastalık
bazı parça

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.