10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları | Sayfa 141

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı 10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları kitabının 141. sayfasında yer alan metini anlama ve çözümleme bölümü sorularının cevapları:

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 141

1. “O katı yürekli adam alt eder  seni.” cümlesindeki altı çizili kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

Cevap: “katı yürekli” kelime grubu bir sıfattır ve merhametsiz anlamına gelir. “alt etmek” ise üstünlük sağlamak, yenmek anlamına gelen bir birleşik fiildir.

2. Akhilleus ile Hektor’ın kişilik özelliklerini metinden yola çıkarak açıklayınız.

Cevap: Hektor, şanı şerefi her şeyin üstünde tutan gerekirse savaşta ölmekten çekinmeyen yiğit bir kişidir.

Akhilleus ise son derece güçlü bir savaşçı, yiğit bir kişidir.

3. Metinde anlatıcının kim olduğunu ve hangi tip bakış açısı kullandığını belirleyiniz.

Cevap: Anlatıcı, kurmaca bir kişidir. Metinde hâkim (ilahi) bakış açısı kullanılmıştır.

4. Hektor’un ölümü üzerine eşinin nasıl bir tepki gösterdiğini, hangi ruh hâli içerisinde olduğunu metindeki dizelerden örnek göstererek belirtiniz.

Cevap: Hektor’un karısı ölüm haberini alınca son derece üzülmüş, kaderine ve dul kalmaya isyan etmiştir.

titredi eli ayağı, mekik elinden yere düştü,
Hektor, neler geldi başıma!
Nasıl da bir kaderle doğmuşuz ikimiz de,
Şimdi gidiyorsun Hades ükesine,
kuytu derinlikleri altında toprağın,
dul bırakıyorsun beni bu sarayda,
zehir zıkkım bir yas içinde,

5. Metinden yola çıkarak o dönemdeki kader anlayışıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz.

Cevap: Tanrı bir insan gibi düşünülmüş ve terazinin iki kefesini elinde tutmuştur. Düşen kefe Hektor’unki olunca Hektor, Hades’in yanına yani yerin altına gitmiştir.

6. Metinde kalıp olarak kullanılan ve yinelenen ifadeleri gösteriniz, bu kullanımların metnin anlatımına nasıl bir katkı sağladığını belirtiniz.

Cevap: Metinde en çok “titredi eli ayağı” ifadesi yinelenmiştir. Bu deyimin kullanılması metnin anlatımına canlılık katmıştır.

7. Okuduğunuz metnin şekil özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

Cevap: Manzum yazılmış bir eserdir. Epik unsurlar içerir.

8. Metin destan türünün hangi özelliklerini taşımaktadır? Metinden örneklerle açıklayınız.

Cevap: Manzum biçimde yazılmıştır. Kahramanlık, yiğitlik temalarını işler. Olağanüstü özellikler gözlemlenir.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 141 | DİLBİLGİSİ

1. “Dağlarda bir çaylak, kuşların en hızlısı/Nasıl kolayca saldırırsa ürkek bir kumruya” dizelerindeki “ürkek bir kumru” sıfat tamlamasında bir ad hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. Siz de metinden buna benzer örnekler bulunuz.

Cevap:
“bir altın terazi” “bir” belirtme sıfatı, “altın” niteleme sıfatı
“demirden bir yürek” “demirden” niteleme sıfatı, “bir” belirtme sıfatı
“zehir zıkkım bir yas” “zehir zıkkım” niteleme sıfatı “bir” belirtme sıfatı

2. Okuduğunuz metinden alınan “Sen öldün Hektor, kol kanat olamazsın ona” dizesinde virgül, sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır. Siz de okuduğunuz metinden virgülün diğer kullanım amaçlarına örnekler bulunuz.

Cevap: “Güzel surlara dayanıp kurutuyorlar terlerini, susuzluğu gidermek için içiyorlardı kana kana.” cümlesinde virgül uzun cümlede özneyi belirgin hale getirmek için kullanılmıştır.

“biri Akhilleus’unkiydi, biri at sürücüsü Hektor’unki.” ifadesinde virgül aynı türden sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.