Ziya Gökalp

İlk Türk sosyologu unvanlı Ziya Gökalp, sosyolojiyi entelektüel bir temel olarak almıştır.

Durkheim sosyolojisinden etkilenmiştir.

Türk Ocağı, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerde milliyetçiliğin ilkelerini yazmıştır. Ona göre Batı medeniyetini belirleyen ulus kültürüdür. Bu yüzden önce uluslaşmak gerektiğini savunuyordu. Uluslaşmanın da yolu endüstriden geçiyordu. Böylece ekonomi yanında bilim de gelişecekti.

Gökalp, nesir ve nazımda Genç Kalemler üslubuna bağlı kalmıştır.

Gökalp kendisini, “Fikirlerini vezin ve kafiyeyle yazan düşünür” olarak görmüştür.

Toplumcu ve gayesi olan bir şairdir.

Ona göre divan edebiyatı doğunun, Tanzimat edebiyatı ise Batının edebiyatıdır. Onlar milli ve orijinal değildir. Milli ve orijinal olmak için halk edebiyatını temel almak gerekir.

Koşma, sone ve kendine özgü nazım biçimlerini kullanan Gökalp; destani, vatani, öğretici şiirler yazmış, bazı şiirlerini de lirik ve çocuk şiirlerine ayırmıştır.

Eserleri;

Kızıl Elma: Turancılık ve Vatan şiirlerinden oluşan eseridir.
Yeni Hayat: Didaktik ve lirik şiirlerinin yazıldığı eseri
Altın Işık: Bazıları manzum bazıları düzyazı masal ve efsanelerin bulunduğu eseri
Düz Yazıları: Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Türkçülüğün Esasları, Türk Töresi, Doğru Yol, Türk Medeniyet Tarihi, Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Temelleriİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.